Multisektorske konsultacije za izradu Strategije razvoja FBiH 2021.–2027.

Treća radionica tokom koje se provode multisektorske konsultacije, o temi Dobra i inkluzivna uprava, a vezano za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027., održana je danas.

Diskutovalo se o korupciji, dobrom upravljanju i javnim uslugama; makroekonomskoj stabilnosti i odgovornim javnim institucijama; te konkurentnosti i poslovnoj klimi, saopćeno je iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja, koji je organizator ovih multisektorskih konsultacija.

Rezultat konsultacija bit će prijedlozi mjera i prioriteta za realizaciju ciljeva koji će biti sadržani u planu razvoja Federacije prema društvu ekonomskog prosperiteta i ugodnog života ljudi.

Rezultat makroekonomske stabilnosti je, kako je istaknuto, stalan ekonomski rast i povećanje zaposlenosti bez značajnog rasta cijena, uz održavanje ravnoteže u vanjskotrgovinskoj razmjeni.

– Uz prosječan godišnji rast realnog BDP-a od 2,8 posto, u periodu 2012. – 2018. godine, Federacija BiH ne uspijeva uhvatiti korak sa državama u razvoju, te sa državama višeg srednjeg dohotka.Međutim još može ubrzati ekonomski rast jačanjem konkurentnosti, modernizacijom privrede, unapređenjem finansijskog sistema, povećanjem izvoza, privlačenjem investicija.

Ostvarenjem bolje konkurentske pozicije države postižu ekonomski rast i podižu životni standard. U tom smislu je za Federaciju BiH bitno postići bolju produktivnost rada, razvijati privrednu infrastrukturu, sektorsku specijalizaciju, usvajati nove tehnologije – saopćeno je iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Koncept dobrog upravljanja je pretpostavka održivog socioekonomskog razvoja. BiH ima, kako se navodi, jedan od najvećih javnih sektora u regionu (od ukupnog broja zaposlenih gotovo svaki treći uposlenik radi u javnom sektoru) zbog složenog i decentralizovanog političko-administrativnog uređenja. Za dobru upravu u Federaciji je ključna borba protiv korupcije, kao i funkcionalna organizacija i modernizacija javne uprave (uključujući digitalizaciju).

Današnju diskusiju su vodili profesori Jasmin Halebić, Nedim Čelebić, Bahrija Umihanić i Suad Musić, kroz koju su predstavnici ključnih aktera (Vlada Federacija BiH, federalna i kantonalna ministarstva, privredne komore,…) usaglašavali i predlagali mjere, prioritete i ciljeve razvoja Federacije BiH.

Realizaciju sastanka podržao je Projekt lokalnog integrisanog razvoja, zajednički projekt UNDP-a i Vlade Švicarske, kao i Projekt jačanja javnih institucija koji implementira njemački program međunarodne saradnje – GIZ.

Biznis.ba / FENA