Na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde 3.320 osoba

Služba za zapošljavanje Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde zbog situacije izazvane Covidom – 19, u ovoj godini obustavila je sve planirane programe aktivne politike zapošljavanja, a planirana sredstva za tu namjenu preusmjerena su za novčanu naknadu nezaposlenim osobama.

Direktorica Službe Aida Bezdrob ističe da se na evidenciji zaključno sa 30. novembrom nalazilo 3.320 osoba, od kojih je najviše NK 1053, KV 987, SSS 945, dok je sa VSS 294.

– Novčanu naknadu u ukupnom iznosu od 57.984 KM trenutno prima 146 osoba dok pravo na zdravstveno osiguranje svakog mjeseca ostvaruje od 1.850 do 1.900 osoba. Za razliku od ranijeg perioda, posljednji kvartal ove godine ipak ide u pozitivnom smjeru jer više osoba šaljemo u radni odnos, nego što nam dolazi na evidenciju. U novembru je u radni odnos otišlo 116 lica, dok je evidenciju došlo njih 29 – precizirala je Bezdrob.

Dodala je da se, imajući u vidu cjelokupnu situaciju i posljedice koje je pandemija ostavila na ekonomiju, ipak može biti zadovoljno.

– Privredni subjekti ipak primaju ljude u radni odnos i traže naše posredovanje u zapošljavanju, prvenstveno u realni sektor. Na osnovu programa Federalnog zavoda za zapošljavanje nama su odobrena sredstva za zapošljavanje u iznosu od 686.451 KM. Mjerama sufinansiranja zapošljavanja su zaposlene 162 osobe. Takođe u saradnji sa Federalnim zavodom imali smo i program sufinansiranja samozapošljavanja START UP po kojem su odobrena sredstva u iznosu od 138.186 KM za samozapošljavanje 21 osobe – istakla je Bezdrob.

Naglasila je da je trenutno u toku i realizacija Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca čija je vrijednost 72.600KM.

Dosad su potpisani ugovori sa četiri osobe VSS i tri osobe SSS/KV/NK za koje su potpisani ugovori u vrijednosti 50.400 KM, a program se nastavlja do utroška sredstava. Takođe, u toku je i realizacija mjere “Služba u saradnji sa poslodavcima 2020“ za koju je Federalni zavod odobrio dodatna sredstva.

Bezdrom navodi da je u trenutnim okolnostima teško procijeniti obim programa zapošljavanja za narednu godinu.

– S obzirom da je zadnji kvartal bio nesto povoljniji kad su u pitanju doprinosi od nezaposlenosti i smanjenje novčane naknade za nezaposlene osobe, uspjeli smo izdvojiti određena sredstva za planiranje aktivne politike odnosno programe zapošljavanja i samozapošljavanja u narednoj godini, ali njihova realizacija će ovisiti od situacije kada je u pitanju pandemija. Federalni zavod će takođe za narednu godinu svoje aktivnosti usmjeriti u tom smjeru. Sredstva za ovu namjenu će biti nešto manja u odnosu na 2020. godinu, ali planirano je da bude obuhvaćeno oko 12.000 nezaposlenih osoba po programima aktivne politike – kazala je direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

 

Biznis.ba / FENA