Naplaćeno 18,8 miliona KM javnih prihoda više nego prošle godine

Poreska uprava Republike Srpske je za dva mjeseca ove godine na račun javnih prihoda Srpske prikupila ukupno 378,1 milion KM, što je za 18,8 miliona KM ili pet odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

“Kada je riječ o direktnim porezima, u periodu januar-februar ove godine naplaćeni su u iznosu od 65,2 miliona KM, što je na nivou naplate iz prva dva mjeseca prethodne godine. Tako je porez na dobit naplaćen u iznosu od 29,6 miliona KM, što je za pet miliona KM ili 20 odsto više nego u uporednom periodu”, saopšteno je iz Poreske uprave.

U saopštenju se dodaje da je porez na dohodak naplaćen u iznosu od 31,9 miliona KM što je za 4,7 miliona KM manje u odnosu na isti period prošle godine. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada Srpske u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u Srpskoj.

“Što se tiče naplate poreza na nepokretnosti, ona je u prva dva mjeseca ove godine iznosila 1,6 miliona KM, što je za 720.000 KM manje nego u istom periodu prošle godine, dok je naplata poreza na upotrebu držanje i nošenje dobara ove godine veća za devet procenata u odnosu na uporedni period”, navodi se u saopštenju.

Naplata doprinosa u prva dva mjeseca ove godine zabilježila je znatan rast, a iz Poreske uprave navode da je naplaćeno 246,9 miliona KM, što je za 22,7 miliona KM ili 10 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

“Tako je za Fond PIO naplaćeno 140,6 miliona KM ili 13,5 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 87,6 miliona KM što je više za 7,6 miliona KM u odnosu na uporedni period”, navodi se u saopštenju.

Osim toga, rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite koja je iznosila 11,9 miliona KM ili 11 odsto više, dok su prihodi po osnovu doprinosa za Zavod za zapošljavanje naplaćeni u iznosu od 5,8 miliona KM ili 11 procenata više.

Kod ostalih javnih prihoda, u periodu januar-februar ove godine ostvarena je naplata od 65,9 miliona KM, što je za 2,6 miliona KM više nego u istom periodu 2018. godine.

“Tako su takse i naknade naplaćene u iznosu od 40,9 miliona maraka, što je za 7,7 miliona maraka više. Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 4,8 miliona maraka ili 11 procenata više”, naglašava se u saopštenju.

Ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 7,9 miliona KM, što je za 7,6 miliona KM manje nego u uporednom periodu prošle godine, a iz Poreske uprave pojašnjavaju da je razlog za to u činjenici da Akcijski fond Srpske još nije uplatio prihod po osnovu dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima, a što je učinio u ovom periodu prošle godine.

Biznis.ba