Nezavisni blok predlaže vanredne mjere za spas malinarstva u BiH

Nezavisni blok je na današnjoj press konferenciji održanoj u centrali Stranke u Sarajevu prezentirao mjere i aktivnosti koje poduzima i predlaže za spas malinarstva u BiH.

Svjesni teške pozicije proizvođača maline, uzrokovane lošim odnosom i nebrigom nadležnih institucija i ministarstava, predstavnici Nezavisnog bloka već godinama insistiraju na sistemskom rješavanju ove važne grane poljoprivrede koja ima puno potencijala i od koje ovise primanja mnogih porodica u Bosni i Hercegovini.

Najmanje 30 hiljada ljudi se direktno bavi proizvodnjom maline, a preko stotinu hiljada ljudi živi od ove poljoprivredne grane.

Predsjednik Nezavisnog bloka i poslanik u Parlamentu BiH Senad Šepić kaže:

”Već tri godine intenzivno radim da državu, Vijeće ministara i vlade uključim u sistemsko rješavanje pitanja malinara. Podnio sam šest puta inicijative i rješenja u Parlamentu BiH po ovom pitanju, međutim aktuelne vlasti bježe od ovog problema i ne žele da ga riješe. A rješenje je moguće – zagarantirana otkupna cijena i siguran otkup poljoprivrednih proizvoda. Bez toga nema razvoja niti opstanka ove grane. S druge strane, ove godine zbog vremenskih neprilika je veliki dio maline uništen i općine, gradovi, kantoni i entiteti moraju razumjeti i podržati malinare, promjenom načina poticaja, te umjesto poticaja po kilogramu maline, to uraditi po zasađenom dunumu zemlje. Pozivamo da sve općine ili gradovi, te kantoni i entiteti osiguraju svaki nivo po 200 KM poticaja po dunumu zasijane maline. Time bi, uz zajednički triparitetni nastup, obezbijedili svakom poljoprivrednom proizvođaču maline po 600 KM ove godine i tako pomogli spas i dalji opstanak malinarstva u BiH. Prvi koji je to uradio i podržao poljoprivrednike na ovaj način bio je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Na tom primjeru trebaju i drugi načelnici i gradonačelnici podržati svoje poljoprivrednike, te se udruženo obratiti za podršku i višim nivoima vlasti – kantonima i Federaciji BiH.”

Dženana Hodžić, član Predsjedništva Nezavisnog bloka, mišljenja je da se ova vrlo perspektivna i grana poljoprivrede koja upošljava veliki broj ljudi u našoj zemlji mora održati.

”Njeno gašenje bi bio veliki udarac za našu privredu i time bi još više naših ljudi bilo prisiljeno na iseljavanje i odlazak iz zemlje. Nezavisni blok zato traži od države da utvrdi sistemski okvir, a od gradova, kantona i entiteta da kroz poticaje održi malinarstvo živim, te da u skladu sa svojim nadležnostima proglase poljoprivredne elementarne nepogode, tamo gdje je to prisutno i očito. Posebno je važno sad, zbog aktuelnih vremenskih nepogoda koje su zadesile našu zemlju hitna reakcija i promjena sistema poticaja na princip zasijanih površina”, izjavila je Dženana Hodžić, član Predsjedništva Nezavisnog bloka.

Prijedlog mjera Nezavisnog bloka za spas malinarstva u BiH

1.    Pozivamo Vladu FBiH, Vladu RS, vlade kantona  i Brčko distrikta BiH da u skladu sa svojim nadležnostima proglase stanje vanrednih vremenskih uslova  / elementarnih nepogoda i tako finansijski pomognu ovu granu poljoprivrede.

2.    Pozivamo Vladu FBiH, Vladu RS i kantonalne vlade da za 2018. godinu osiguraju sistem poticaja u kojem će, umjesto poticaja prema kg ubranih malina poticaj usmjeriti prema dunumu zasijane površine.

3.    Nezavisni blok poziva općine i gradove u kojima je prisutna ova grana poljoprivrede da se takođe uključe u podršku i planiranju poticaja po jednom dunumu zasijane površine u iznosu od  200 KM.

4.    Također, pozivamo sve kantonalne i entitetske vlade da pomognu spas malinarstva u 2018. godini sa istim iznosom od 200 KM po jednom dunumu. Time bi se zajedničkim triparitetnim nastupom omogućio opstanak ove grane poljoprivrede i njen mogući dalji razvoj. Taj zajednički pristup bi obezbijedio svakom poljoprivrednom proizvođaču malina u 2018. godini podršku od 600 KM po jednom dunumu zasijane površine.

5.    Nezavisni blok poziva Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Brčko distrikt BiH da konačno realiziraju Inicijativu koju su poslanici Nezavisnog bloka upućivali više puta zadnje 2 godine a u kojoj se traži sistem osiguravanja obaveznog principa utvrđivanja zagarantovane cijene i sigurnog otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda. Petog jula 2018. godine na redovnoj sjednici Parlamenta BiH će ponovo biti upućen ovaj prijedlog i zahtjevamo podršku Vijeća ministara BiH, te očekujemo podršku ostalih klubova u Parlamentu BiH.

6.    Nezavisni blok poziva Vijeće ministara BiH da hitno omogući osnivanje državnog laboratorija za kontrolu kvaliteta malina koja se izvozi u EU jer trenutno izvozne EU certifikate izdaju laboratoriji iz susjednih država.

Biznis.ba