Novalić: 240 miliona KM za privredu i eliminaciju uticaja pandemije

U Sarajevu je danas zasjedala Vlada FBiH, a o najznačajnijim donesenim odlukama i zaključcima javnost je informisana na konferenciji za novinare.

Vlada je danas usvojila Prednacrt budžeta FBiH za 2021. godinu, koji je, kako je rekao federalni premijer Fadil Novalić, odraz jedne ekonomske politike, te je kao takav morao uobziriti ono što se u ekonomskom i socijalnom pogledu događalo ove godine – koja je obilježena pandemijom koronavirusa, i ono što se očekuje od iduće godine.

– Morali smo poći od toga da smo ove godine pod pritiskom pandemije izgubili 14.000 radnih mjesta, ali su nam istovremeno direktni porezi pali samo 0,7 posto, što znači da su naše ekonomske mjere, koje su gotovo isključivo utjecale na direktne poreze, bile vrlo efikasne tako da nam ne trpe zdravstvo i penzioni fond – kaže Novalić.

No, dodaje, indirektni porezi su prema posljednjim podacima pali za 15,8 posto, a to je široka potrošnja stanovništva i investiciona potrošnja. To čini određeni problem naročito na nižim nivoima vlasti, koji više konzumiraju indirektne poreze.

– Zato je budžet i kreiran da prevenira ove pojave visokog nedostatka indirektnih poreza i gotovo neprimjetnog pada direktnih poreza. U tom smislu je relativno visok budžet u iznosu od 5.481.000.000 KM kreiran tako da se 230 miliona KM uputi kao grant nižim nivoima vlasti, pri čemu se najmanje polovina tih sredstava treba koristiti za privrednu potporu obrtima, mikro i malim preduzećima – kazao je Novalić.

Uz to, FBiH je dodatno u svom budžetu kreirala 240 miliona KM za privredu – praktično na grantovskom principu, 150 miliona KM za Stabilizacijski fond, 50 miliona KM za zapošljavanje kako bi se poništio efekat -14.000 radnih mjesta. Sa dodatnih 25 miliona KM pojačava se Garantni fond pri Razvojnoj banci, dok se 15 miliona KM daje na regresiranje kamata.

– Ovaj budžet treba da u narednoj godini potpuno eliminiše utjecaj pandemije koronavirusa u 2020. godini – govori Novalić.

Vlada FBiH donijela je i odluku o dodjeli sredstava subjektima u turističko-ugostiteljskom sektoru u iznosu od 30 miliona KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19, prenose Vijesti.ba.

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević kaže da je Prijedlog budžeta po hitnoj proceduri upućen u Parlament FBiH. Podsjeća da još nisu završeni pregovori o aranžmanu sa MMF-om, te pojašnjava da nema neusaglašenih pitanja između entiteta, već su na određen način nejasno definirana pitanja između BiH i MMF-a vezano za preduvjete i određene strukturalne odrednice.

– Svjesni smo da je 2020. godina imala drastičan pad sa preko 15 posto prihoda, a istovremeno smo imali povećane zahtjeve i nižih nivoa vlasti, privrednih subjekata, kao i zdravstvenog sektora. U svom tom okruženju, Ministarstvo finansija napravilo je jedan okvir koji je danas na Vladi prihvaćen, a iznosi 5.481.251.699 KM. To je okvir za stabiliziranje javnih finansija i za nastavak politika Vlade na oporavku i stabiliziranju privrede – pojasnila je Milićević.

(Biznis.ba))