Obilježen Svjetski dan turizma: Nastavak podrške projektu Via Dinarica

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) BiH, potpisali su danas Ugovor o sufinansiranju projekta Via Dinarica u vrijednosti od 200.000 KM koje je ministarstvo izdvojilo za dalju podršku tog projekta, a povodom Svjetskog dana turizma.

 

Via Dinarica – platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast, je inicijativa koju finansiraju Agencija SAD-a za međunarodni razvoj (USAID) u BiH, Agencija Vlade Italije za razvojnu saradnju i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, a provodi se uz podršku i u partnerstvu s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske.

Prva faza projekta Via Dinarica završena je krajem prošle, a realizacija naredne faze krenula je u ljeto 2018. godine i trajat će do 2021. Težište druge faze projekta bit će na jačanju Via Dinarica kao međunarodno priznate platforme za lokalni ekonomski rast, ali i na snažnijem učešću lokalnih zajednica u njenom održavanju i razvoju.

Đapo je naglasila da “Federalno ministarstvo okoliša i turizma već treću godinu zaredom podržava Via Dinarica kao potvrđeni i međunarodno priznati brend, koji korištenjem prirodnih i kulturnih resursa osigurava egzistenciju lokalnom stanovništvu, uz poštovanje raznolikosti i očuvanje okoliša.”

Sredstvima tog ministarstva bit će osigurana podrška projektima u okviru Via Dinarica za korisnike s područja Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu unapređenja turističke ponude i povećanja raznolikosti turističkih usluga i proizvoda.

Khoshmukhamedov je istakao da je “Via Dinarica osmišljena s ciljem smanjenja ekonomskih, društvenih i regionalnih nejednakosti u Bosni i Hercegovini, kao i da poveća konkurentnost BiH u oblasti turizma u prirodi.” Izrazio je zadovoljstvo što je “Via Dinarica, koja povezuje prirodne i kulturne znamenitosti u Dinaridima i na ovaj način prepoznata i priznata od strane domaćih institucija vlasti kao velika razvojna šansa i potencijal, prije svega, za Bosnu i Hercegovinu.”

Projekt Via Dinarica predstavlja odličan primjer kako turizam može doprinijeti svim dimenzijama održivog razvoja – ekonomskoj, društvenoj i okolišnoj – i svakom od 17 globalnih ciljeva održivog razvoja. Turizam donosi blagostanje i unapređuje životni standard širom svijeta, a obilježavanje ovog datuma predstavlja jedinstvenu priliku za promociju doprinosa turizma održivom razvoju, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Biznis.ba / FENA