Održan hitan sastanak kod Košarca o izvozu mesa u Tursku

Na zahtjev ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca, danas je u Sarajevu održan sastanak sa predstavnicima kompanija ”Tareks”, koja posluje u okviru turske Unije poljoprivrednih kreditnih zadruga, te ”Šišović”, koja je sertifikovana za otkup i klaoničku djelatnost.

Sastanku je prisustvovao i direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Ljubori Kalaba.

Tema sastanka bila je otklanjanje nepravilnosti uočenih prilikom izvoza junećeg mesa u Tursku, nakon što je Kancelarija za veterinarstvo BiH izdala uputstvo o zabrani potpisivanja veterinarskih sertifikata zbog uočenih nepravilnosti prilikom izvoza.

Ministar Košarac istakao je da je, sa aspekta primarnih ciljeva poštivanja međunarodnih ugovora i obaveza BiH i otvaranja novih tržišta, od izuzetne važnosti da izvoz mesa u Tursku bude nastavljen i unapređen, te da će izvoz mesa u Tursku biti nastavljen pod pojačanim mjerama insepkcijskog nadzora od strane Kancelarije za veterinarstvo BiH, u skladu sa izmijenjenim uputstvom o potpisivanju veterinarskih sertifikata.

‘Danas smo razgovarali o otklanjanju određenih nepravilnosti, koje smo naslijedili po preuzimanju mandata. Firma ‘Tareks’, koja je, de facto, imala povlašćeni položaj od strane Turske prilikom izvoza mesa, otkupljivala je mesamo samo od jedne klaonice. Mi tražimo da broj kooperanata bude povećan. Na današnjem sastanku dogovoreno je da se ta saradnja proširi na još najmanje dvije kompanije koje se bave klaoničkom djelatnošću, a koje su sertifikovane od strane Turske”, rekao je ministar Košarac.

Pri tome će se, kako je naglasio, insistirati na tome da klaoničarski kapaciteti moraju otkupiti proizvore domaćih proizvođača.

Najavljeno je i da će Kancelarija za veterinarstvo BiH vršiti pojačan nadzor svih klaoničarskih kapaciteta, čiji je cilj sklopiti ugovore sa domaćim proizvođačima.

Ministar Košarac istakao je da će se insistirati i na povećanju iskorišćenosti kvota za izvoz u Tursku, budući da je otvoreno 8.000 tona, a do sada odobreno 3.000 tona.

‘Povećanje iskorišćenosti kvota značilo bi povećanje robne razmjene i plasmana domaćih proizvoda, što bi domaćim proizvođačima omogućilo mnogo veću participaciju u spoljnotrgovinskoj razmjeni”, istakao je ministar Košarac.

Tokom današnjeg susreta, najavljeno je da će, u cilju unapređenja saradnje, uskoro biti održan sastanak ministra Košarca sa institucijama i tijelima u Turskoj nadležnim za ovo pitanje.

Biznis.ba