Okrugli sto – U BiH se u poslovnom sektoru ne radi na inovacijama

U Bosni i Hercegovini još ne postoji adekvatna svijest šta je inovacija niti se u poslovnom sektoru puno radi na inovacijama, navedeno je na okruglom stolu “Razvoj i implementacija inovativnih tehnologija” koji se održava danas.

Docentica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (EFSA) Amila Pilav-Velić istakla je da se još ne ulaže dovoljno niti u istraživanje i razvoj niti u inovacijske aktivnosti, što jako loše utječe na poziciju BiH na strateškoj mapi inovacija u Evropi.

– BiH izdvaja najmanje za istraživanje i razvoj od svih zemalja u regiji a nema ni zakon o inovacijama niti inovacijski fond što je ustaljena praksa u susjednim zemljama – rekla je Pilav-Velić.

Dodala je da je EFSA taj okrugli sto prepoznala kao dobru priliku za promociju inovacija i inovativnih tehnologija u poslovnom i u obrazovnom sektoru.

Profesor Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću Isak Karabegović naglasio je da je u toku četvrta industrijska revolucija zbog čega se mora što više umrežavati i pokušati da mlade istraživače uključi u evropske mreže da bi mogli napraviti kvalitetne projekte koji će privući investicije.

Okrugli stol je okupio istraživače iz BiH i inostranstva koji djeluju u oblasti inovativnih tehnologija sa svrhom predstavljanja njihovih najnovijih istraživanja, kao i međusobnog upoznavanja i povezivanja učesnika radi ostvarivanja eventualne buduće saradnje.

Predavači su eminentni stručnjaci iz oblasti elektrotehnike, informatike, mašinstva, arhitekture, građevinarstva i biznisa, a čija su istraživanja i aktivnosti usmjereni na inovacije i njihovu primjenu u najširem smislu.

Okrugli sto je organizovao Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu s partnerima – European Network on High Performanceand Embedded Architecture and Compilation i Društvom za robotiku BiH.

Biznis.ba / FENA