Osnovana Asocijacija za internet trgovinu ‘eComm’ u BiH

Asocijacija za internet trgovinu “eComm” koja djeluje na području cijele BiH osnovana je krajem prošlog mjeseca u Sarajevu, a njeni osnivači “eComm” Asocijacije: „PIK“ d.o.o. Sarajevo, “LILIUM” d.o.o. Sarajevo, udruženje Arbitri i BIT Alijansa navode da je to važan iskorak u razvoju online tržišta u BiH.

Osnivanje Asocijacije je podržao Projekt MarketMakers koji financira Vlada Švicarske, a koji je 2019. godine pokrenuo inicijativu za razvoj e-commercea u BiH u kojoj je pored osnivača učestvovalo još deset kompanija, te u okviru koje je podržano kreiranje 35 e-trgovina kao i izrada poslovnog plana Asocijacije “eComm” u BiH.

Pandemija Covid-19 je ukazala na značaj digitalizacije postojećih i novih poslovnih modela kako na globalnom, tako i na lokalnom tržištu. Već 2020. godine je bio primjetan rast online trgovine u BiH. Jedan od primjera je OLX koji je u 2020. zabilježio rast profesionalnih trgovaca od 25 posto u odnosu na prošlu godinu.

Prema svim raspoloživim pokazateljima ovakav trend rasta e-trgovine u BiH je nastavljen i u 2021. godini, što uzrokuje povećanu potražnju za ostalim uslugama koje sudjeluju u procesu e-trgovine kao što su digitalni marketing, dostava i sl. Te činjenice upućuju na potrebu dodatnog razvoja i upravljanja principima i kanalima online trgovine. Potencijal dodatnog razvoja i regulisanja ove vrste trgovine veliki je i u kontekstu regionalne ili globalne prodaje u kojoj domaće kompanije također mogu i trebaju tražiti svoju poziciju.

BiH je jedina zemlja u regiji koja dosad nije imala aktivnu Asocijaciju za razvoj e-trgovine koja kontinutirano radi na stvaranju povoljnog i pozitivnog okruženja za razvoj e-tržišta, te približava zemlju globalnim trendovima. Asocijacija je osnovana da promoviše sigurnu internet trgovinu u BiH, da doprinese unaprijeđenju zakonodavne legislative u ovoj oblasti, te aktivno radi na edukaciji svih faktora u procesu e-trgovine, od trgovaca do potrošača. Asocijacija će biti glavni zagovarač razvoja e-trgovine, te planira širiti partnerstva sa privatnim i  javnim sektorom.

– Cilj nam je razvijati lokalno tržište online trgovine kroz razvoj svih faza kupoprodaje. Počevši od promocije i oglašavanja, prema online plaćanju i dostavi roba pa sve do unapređenja zakonskih regulativa online trgovine, sigurnosti te efikasne zaštite potrošača i trgovaca –  istakli su osnivači Asocijacije „eComm“.

Promocija online trgovine bit će bazirana na realizaciji različitih projekata, saradnji sa relevantnim stakeholderima kako u BiH tako i u regiji, organizacijom konferencija i seminara (webinara) u cilju promocije i širenja svijesti o online trgovini, te edukaciji poslovne zajednice kao i samih potrošača, što bi u konačnici trebalo dovesti do razvoja i rasta ukupne lokalne i regionalne online trgovine.

– To planiramo postići širenjem saradnje sa postojećim lokalnim i regionalnim asocijacijama istih ili srodnih interesa, lokalnim obrazovnim i državnim institucijama i organizacijama. Asocijacija će imati za cilj i educirati tržište i glavne učesnike online trgovine, promovisanje online kanala i principa online trgovine, razvoj svih potrebnih kapaciteta za uspješnu online prodaju. Poseban fokus ćemo staviti na edukaciju potrošača u cilju njihove adekvatne zaštite prilikom online kupovine – dodali su osnivači Asocijacije „eComm“, saopćeno je iz te asocijacije.

 

Biznis.ba / FENA