Pomoć privrednicima u HNK bit će uplaćena do kraja sedmice

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona danas održala redovnu sjednicu, te je, između ostalog, zadužila Ministarstvo finansija da do kraja sedmice privrednicima uplati novčanu pomoć za ublažavanje negativnih posljedica koronavirusa.

Na početku sjednice razmatrana je Informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u HNK koju su izlagali predsjednik Vlade i resorni ministri.

Iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite a u skladu sa podacima koje je iznio Goran Opsenica, kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite, u periodu od 17. marta 2020. odnosno od pojave prvoga slučaja zaražene osobe koronavirusom (COVID-19) do 31. augusta 2020. godine, u HNK su registrovana ukupno 1332 pozitivna slučaja.

Testirano je ukupno 14168 osoba, a od 1.332 pozitivna dosad se oporavilo njih 756 dok je bitku za život, nažalost, izgubilo 26 oboljelih. Zaključno s jučerašnjim danom, HNK trenutno ima 550 aktivnih slučajeva. U navedenom periodu trajanja pandemije, hospitalizirano je 125 osoba, na respirator je bilo priključeno njih 24-oro, a ukupno 25 oboljelih trenutno leži u Covid bolnici SKB-a Mostar.

U istom je periodu izdano ukupno 5.560 rješenja o zdravstvenom nadzoru, od kojih je 928 trenutno aktivno.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Rašid Hadžović naglasio je kako je u cilju što bolje i pravovremene pripreme nove školske godine održan veći broj sastanaka sa predstavnicima Kriznog štaba Ministarstva zdravstva rada i socijalne zaštite, Zavoda za javno zdravstvo, sindikata, predsjednicima Aktiva i Udruženja direktora, svim direktorima srednjih i osnovnih škola. Cilj sastanaka je također bio izrada okvira za izradu Kriznih planova rada škola, a u skladu sa preporukama i naredbama.

Vlada HNK će obezbijediti sva potrebna dezinfekcijska i higijenska i sredstava koja će biti dodijeljena školama.

Predsjednik Vlade HNK Nevenko Herceg prezentovao je informaciju o provedbi Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa i podršci ekonomiji na području HNK.

Istaknuto kako je, nakon objave javnog poziva za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencionisanje određenog iznosa, a najviše do visine najniže neto plaće u FBiH, poreza na dohodak i posebnih naknada za mjesece dio marta, april i maj 2020. godine, prikupljeno i obrađeno 748 prijava koje se odnose na Ministarstvo privrede, Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite, te Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Utvrđeno je kako, iz ta četiri ministarstva, 486 aplikanata ispunjava uslove iz javnoga konkursa. U skladu s tim, sačinjena je Lista poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove i kriterije iz javnoga poziva, te je Vlada donijela Odluku kojom im se odobrava isplata sredstava u ukupnom iznosu od 1.053.661,77 KM. Konstatirano je kako su u toku aktivnosti vezane za obradu prijava vezanih za Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, te se uskoro očekuje donošenje odgovarajućih odluka kojima će se omogućiti dodjela sredstava poslovnim subjektima koji zadovoljavaju uslove i kriterije iz javnog poziva iz tog resora.

Nakon višesatne rasprave Skupština HNK je na osnovu usvojila sljedeće zaključke:

1. Zadužuje je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK da u saradnji sa nadležnim službama jedinica lokalne samouprave i drugim nadležnim institucijama svakih 15 (petnaest) dana analiziraju stanje u obrazovanju sa aspekta epidemiološke situacije i donosi odgovarajuće mjere.

2. Zadužuje se Ministarstvo finansija da do 05.09.2020. godine izvrši isplate i doznači na račun podnositelja zahtjeva, koji su ispunili uslove, za pomoć u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podršci ekonomiji na području HNK, a koje je do danas odobrila Vlada HNK.

3. Zadužuje se Vlada HNK, Ministarstvo finansija HNK i Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša da najkasnije do 20.09.2020. godine odobri i isplati preostali dio zahtjeva koji ispunjavaju uslove iz objavljenog javnog poziv.

4. Zadužuje se Vlada HNK da nakon isplate podnosiocima zahtjeva po javnom pozivu na osnovu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podršci ekonomiji na području HNK preostala sredstva usmjeri na najugroženije privredne djelatnosti.

5. Skupština HNK poziva Vijeće ministara BiH da preispita dosada donesene odluke o načinu i režimu ulaska stranaca u BiH, te da otvori granice i olakša ulazak za turiste koji imaju namjeru turistički boraviti na ovim prostorima.

Skupština HNK je na današnjoj sjednici usvojila Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji u HNK kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija u HNK.

U formi nacrta su usvojeni Zakon o dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju kao i Zakon o dopunama Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju.

Biznis.ba