Potpisan memorandum o razumijevanju između banaka BiH i Hrvatske

Guverneri centralnih banaka Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske Senad Softić i Boris Vujčić i direktori entitetskih agencija za bankarstvo Jasmin Mahmuzić i Rade Rastoka, potpisali su Memorandum o razumijevanju između Hrvatske narodne banke (HNB) i Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (FBA), Agencije za bankarstvo Republike Srpske (ABRS) i Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH).

Ovaj memorandum predstavlja nadogradnju na prethodni Sporazum o saradnji i razmjeni informacija u oblasti nadzora nad poslovanjem banaka, koji je postignut još 2003. godine i njegov tekst je usklađen je s novim standardima Evropske bankarske agencije (EBA).

Na ovaj način, stvoreni su uslovi za unapređenje i proširenje saradnje nadležnih institucija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te je osigurano da se nakon ulaska Republike Hrvatske u mehanizam deviznog kursa (ERM II), počev od 1. oktobra 2020. godine, saradnja odvija na konzistentan način i po identičnim principima kao saradnja institucija Republike Hrvatske s nadležnim institucijama svih drugih zemalja izvan Evropske monetarne unije, saopćeno je iz Ureda za komunikacije CBBiH.

(FENA)