Potpisana izjava o saradnji 12 lokalnih zajednica FBiH i RS-a

Grad Goražde danas je bio domaćin konferencije jedinica lokalnih samuprava koje gravitiraju ovoj regiji. Učesnici konferencije, predstavnici 12 općina i gradova iz FBiH i RS-a potpisali su i zajedničku izjavu kojom su potvrdili spremnost za zajedničkom saradnjom u različitim oblastima.

Pored Grada Goražde na konferenciji su učestvovali i predstavnici općina Foča,  Foča u FBiH, Čajniče, Han Pijesak, Novo Goražde, Pale, Pale u FBiH, Rudo, Trnovo, Trnovo u FBiH i Višegrad.

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović inicirao je održavanje konferencije s ciljem jačanja međuopćinske saradnje o pitanjima koja su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a nakon zajedničkog sastanka s načelnicima Foče i Čajniča u augustu ove godine.

Kako je istaknuto, današnja konferencija prvi je korak koji su predstavnici navedenih lokalnih zajednica poduzeli, s ciljem uspostavljanja međuopćinske saradnje na svim poljima, posebno u oblasti privrede, ruralnog razvoja, okoliša, turizma i kulture. Cilj  je isključivo raditi za dobrobit  građana i želja je da saradnja rezultira mnogim zajedničkim projektima koji će poboljšati kvalitet života građana ovih lokalnih zajednica – naglašeno je na konferenciji.

„Ovo je jedna zajednička inicijativa ukupno 12 općina i gradova FBiH i RS na temeljima zajedničkih vrijednosti o stvaranju boljeg privrednog, ekonomskog, kulturnog i sportskog ambijenta s čim uvezi smo i potpisali izjavu o saradnji. Gornjedrinska regija je prije rata imala 140.000 stanovnika a danas ima oko 80.000, tako da smo suočeni s identičnim problemima i cilj konferencije je da pokušamo popraviti situaciju kroz zajedničke projekte uključujući i IPA 3 prekogranične saradnje, tako da planramo tražiti pomoć međunarodnih organizacija za formiranje jedne zajedničke kancelarije u kojoj će konstantno raditi tim koji će pisati projekte“ – kazao je gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.

Napomenuo je da je namjera da se predstavnici lokalnih zajednica sastaju kvartalno i s ambasadorima te predstavnicima viših nivoa vlasti.

„Mi smo danas pokazali da je saradnja na lokalnom nivou moguća bez obzira da li su općine iz Federacije  ili RS-a, i Grad Goražde je pokazao jednu širinu i novi put koji znači  iskorak za velike stvari koje su moguće u budućnosti“ – naglasio je Imamović.

Načelnik Općine Čajniče Goran Karadžić istakao je zadovoljstvo konferencijom koja je, kaže nastala iz potrebe organizaovanja  lokalnih zajednica Gornjedrinske regijeg gdje je najvećih broj njih izraziito nerazvijen.

„Danas je predočeno mnogo ideja u kojim oblastima bi trebali sarađivati, počev od privrednekoja je najvažnija da bi zaustavli negativne trendove na ovim prostorima koji se dešavaju a to je prije svega demografski problem, jer odlaze nam mladi sa ovih prostora. Drugi problem je neadekvatno i nedovoljno korištenje  resursa  koje ovi prostori imaju, da bi ljudi imali jednu sigurnost i ostali ovdje. Danas su načelnici iskazali potrebe svojih općina i probleme i predložili rješenja koje bi trebali realizirati kroz jednu saradnju, jer svi smo mi mali da bi mogli samostalno djelovati na nekom većem tržištu ili  u nekom drugom obliku, a zajedno možemo puno više“ – ocijenio je Karadžić.

Danas je naglašeno da će od viših nivoa vlasti, kantona, entiteta i države biti zatražena pomoć u rješavanju problema i ostvarenju zajedničkih ciljeva lokalnih zajednica u ovom dijelu države. Potpisivanjem današnje Izjave potvrđena je spremnost za zajedničkom saradnjom te opredjeljenost da se u narednom periodu aplicira s projektima kod EU i drugih fondova.

„ Željeli smo ukazati na to da nizak nivo političke kulture i tolerancije u javnom diskursu štetno utječe na stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta u jedinicama lokalne samouprave. Želja nam je uputiti apel prema višim nivoima vlasti u BiH i regiji da više pažnje i sredstava usmjere za podršku projektima koji realizuju jedinice lokalne samouprave ove regije -jedna je od poruka predstavnika  lokalnih zajednica sa današnje konferencije.

Najavljeno je da će domaćin naredne biti općina Pale (RS).

 

Biznis.ba / FENA