Potpisani memorandumi za lakši pomorski saobraćaj između CEFTA zemalja i EU

Inicijativa Plave trake unaprijedit će pomorski saobraćaj između Crne Gore, Albanije i Italije, zahvaljujući SEED+, sistemu za elektronsku razmjenu podataka u CEFTA-i.

Memorandumi o razumijevanju o elektronskoj razmjeni podataka koje su potpisali Genti Gazeli, generalni direktor Uprave carina Albanije, Rade Milošević, direktor Uprave prihoda i carina Crne Gore i Marčelo Minena, direktor Agencije za akcize, carine i monopole Italije, otvaraju mogućnosti za dalje širenje inicijativa Zelene i Plave trake prema ostalim državama članicama EU.

Istaknuto je da je to važna prekretnica za zemlje potpisnice CEFTA sporazuma, s obzirom na to da će ova saradnja biti od koristi ne samo Crnoj Gori i Albaniji, već i drugim članicama CEFTA-e, koje će koristiti crnogorske i albanske luke za trgovinu.

Uspostavljanje IT infrastrukture je u toku, a očekuje se da će sistem biti operativan najesen 2022.

– SEED sistem je srž inicijative Zelene/Plave trake, a pruža sigurnu IT infrastrukturu za ubrzavanje carinskih procedura, formalnosti i carinskih kontrola ne samo između CEFTA članica, već i sa EU. Budući da je veoma fleksibilan i prilagodljiv, SEED sistem približava naše administracije i privredu EU i njenom jedinstvenom tržištu”, izjavio je direktor CEFTA Sekretarijata Emir Đikić.

Direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice Matej Zakonjšek naveo je da je prva operativna Plava traka između EU i zapadnog Balkana rezultat više od dvije godine koordinisanog djelovanja brojnih aktera, u skladu sa obavezama preuzetim na samitu EU-zapadni Balkan na Brdu pri Kranju.

– Uspostavljanjem Zelenih traka, prvo unutar cijelog regiona, a zatim i na granicama sa EU, približavamo region Evropskoj uniji. Proširenje koncepta na more i uspostavljanje prve Plave trake podstaći će multimodalni transport i dovesti do povećanja trgovinskih tokova. Očekujem procvat novih trgovačkih puteva, koji će donijeti koristi i građanima i privredi. Transportna zajednica će nastaviti da radi sa državama članicama EU i partnerima na zapadnom Balkanu na daljem unapređenju transportnih veza i ekonomskih odnosa – rekao je Zakonjšek.

Uspostavljanje CEFTA-TCT Zelenih koridora/traka unutar zapadnog Balkana tokom pandemije COVID-19 pokazalo se kao jedan od najuspješnijih primjera regionalne saradnje, saopćeno je.

(FENA)