Potvrđeno vlasništvo MHP-a nad Perutninom Ptuj

Preuzimanje je okončano u februaru/veljači 2019. pod uslovom finalne potvrde revizije finansijskih izvještaja za 2018. godinu.

MHP je sada završio i taj proces i danas su potvrdili vlasništvo nad 90.69 posto Perutnine Ptuj.

Kompanija MHP će pokrenuti kompletnu procjenu proizvodnih pogona Perutnine Ptuj, nakon čega će detaljan plan modernizacije predstaviti na sastancima najvišeg rukovodstva obje kompanije sa poslovnom javnosti u Sloveniji i Londonu tokom godine.

Biznis.ba / Klix