Prekogranična mreža u području otvorenih inovacija u okviru GreenCBC projekta

Projekat GREEN CBC u okviru programa Interreg-IPA CBC Program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Ima za cilj kreiranje “Prekogranične mreže u području otvorenih inovacija u bioekonomiji – GreenCBC.

U implementaciji ovog projekta učestvuje Udruženje za razvoj NERDA iz Tuzle, u saradnji sa vodećim partnerom Hrvatskom gospodarskom komorom iz Zagreba, te partnerima Centar kompentencija d.o.o. Vinkovci i Inovaciono preduzetičkim centrom Tehnopolis iz Nikšića.

Osnovni cilj projekta je Uspostavljanje mreže prekogranične saradnje u području bioekonomije (GreenCBC mreža), koja bi trebala polučiti slijedeće rezultate:

–    Educirana mala i srednja poduzeća, kao i organizacije za podršku poduzetništvu, o inovacijama u području bioekonomije, transfer tehnologijama, pisanja EU projektnih prijedloga i potencijalne buduće suradnje privatnog i javnog sektora;
–    Umrežene ciljne grupe u okviru projekta, diseminirani primjeri dobrih praksi i inovativnih pristupa, uz unaprijeđenu suradnju između organizacija za podršku poduzetništva, malih i srednjih poduzeća, kao i naučno istraživačkih institucija na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou
–    Povećana kompetentnost i unaprijeđen razvoj poslovnog okruženja u programskom području, jačanjem vještina i znanja o organizacijama za podršku poduzetništvu, malih i srednjih poduzeća i naučno istraživačkih institucija

Postanite član GREEN CBC mreže:

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na budućim radionicama GREEN CBC projekta i koristite pogodnosti umrežavanja, postanite član naše mreže koja obuhvata organizacije za podršku poduzetništvu, mala i srednja preduzeća i naučno istraživačke institucije iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Član naše mreže možete postati jednostavnom registracijom putem slijedećeg linka:  https://greencbc.eu/account/registracija/

Osnovne informacije o projektu:

–    Program: Interreg-IPA CBC Program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.
–    Vodeći partner: Hrvatska gospodarska komora
–    Partneri: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis iz Crne Gore i Udruženje za razvoj Nerda iz Bosne i Hercegovine, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj iz Hrvatske
–    Ukupna vrijednost projekta: 680.529,23 EUR
–    Trajanje projekta: 1.9.2020. – 31.10.2022.
–    Web stranica projekta: https://www.greencbc.eu

Više informacija o programu Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. možete pronaći na https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Biznis.ba