Premijerka BPK predstavila program javnih investicija za period 2021-2023.

Program javnih investicija Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde za period 2021. – 2023. godina, predstavila je danas na pres-konferenciji premijerka Aida Obuća.

Ona je istakla da program sadrži ukupno 14 projekata od značaja za građane ovog dijela BiH te podsjetila da se projekti koji su uključeni u Program javnih investicija FBiH finansiraju iz sredstava koja se obezbjeđuju u budžetima u Federaciji, donacijama, zaduživanjem, vlastitim sredstvima te drugim izvorima finansiranja.

– Budžetskim sredstvima ili zaduživanjem mogu se finansirati samo projekti i programi koji su uvršteni u Program javnih investicija u BPK Goražde te je stoga od velikog značaja njegovo donošenje. U njemu su definisani prioritetni ciljevi i projekti čija je implementacija u toku, kao i kandidovani projekti za koja se tek trebaju obezbijediti sredstva, što će zavisiti od naših mogućnosti i dogovora, no bitno je da su ti projekti jasno definisani i određen njihov prioritet – naglasila je Obuća.

Ukupna vrijednost projekata koji su u implementaciji i za koja su obezibjeđena sredstva ili je izvjesno njihovo finansiranje je 16.060.953 KM. Riječ je projektima iz oblasti obrazovanja, zaštite okoliša i socijalne infrastrukture, koje su kandidovali ministarstva za obrazovanje, boračka pitanja te Grad Goražde.

– Cilj nam je poboljšati uslove za bavljenje sportom, sanacijom i modernizacijom Gradske dvorane ‘Mirsad Hurić’ u Goraždu, gdje su planirana sredstva u iznosu od 550.000 KM, a 510.952 KM planirali smo za nastavak izgradnje Centralnog spomen obilježja braniocima BPK Goražde i izgradnja spomen obilježja komandantu Zaimu Imamoviću, čijom izgradnjom želimo ukazati na značaj i sačuvati od zaborava sve one koji su dali svoje živote u odbrani našeg grada i države – pojasnila je ona.

Dodala je da je za jačanje komunalne infrastrukture, izgradnju regionalne sanitarne deponije Trešnjica u Goraždu, planirano 15 miliona KM.

– To je jedan od značajnijih projekata za čiju uspješnu realizaciju moramo uložiti zajedničke snage na kantonalnom i lokalnom nivou, jer svih nas se tiče zbrinjavanje i uklanjanje deponije u Šišetima i obezbjeđenje moderne i bezbjedne deponije kakvu bi trebali da imaju stanovnici našeg kantona i okolnih mjesta – istakla je Obuća.

U Programu javnih investicija BPK-a Goražde za 2021-2023. godinu kandidovano je i 11 projekata za koje bi se tek trebala obezbijediti sredstva u ukupnoj vrijednosti od 24.682.041,50 KM.

– Svi planirani projekti su bitni za razvoj kantona i lokalnih zajednica u njegovom sastavu. Izdvojila bih one iz sektora zaštite okoliša čijom implementacijom ćemo stvoriti pretpostavke i za razvoj turizma na području našeg kantona o kojem se tako mnogo priča, a potrebno je jako puno uraditi. Riječ je o izgradnji kolektora otpadnih voda sa prečistačima na dionici Vitkovići-Goražde-Novo Goražde, projektu kojeg je u vrijednosti od osam miliona KM kandidovao Grad Goražde. Općina Pale u FBiH kandidovala je projekt izgradnje sistema kanalizacione mreže sa postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, vrijedan 6,5 miliona KM, a općina Foča u FBiH projekt gradnje mosta preko rijeke Drine u vrijednosti od tri miliona KM – precizirala je premijerka BPK Goražde.

Značajnim je ocijenila i projekte podrške zdravstvu kroz izgradnju i opremanje objekata za potrebe hitne pomoći u Goraždu za što će biti potrebno izdvojiti 1,5 milion KM ili izgradnja putne infrastrukture koja povezuje ruralna područja.

– Izgradnja biciklističke staze Goražde-Ustikolina-Presjeka i uređenje plaža i kupališta na Drini, kao i sanacija i adaptacija gradskog stadiona ‘Midhat Drljević’ u Goraždu, samo su neki od planiranih projekata koji imaju za cilj podršku razvoju sporta, povećanje broja omladine kroz uključivanje u sportske klubove te poboljšanje kvaliteta života na području našeg kantona- kazala je premijerka BPK Goražde  Aida Obuća.

Naglasila je da zajedničko udruživanje sredstava iz budžeta BPK, Grada Goražde i općina Pale i Foča u Federaciji na projektima bitnim za razvoj šire društvene zajednice otvara pristup prema EU fondovima koji su šansa za novi izvor finansiranja i ulaganja u ovaj kanton.

Osim toga, usvajanje Programa javnih investicija BPK Goražde za period 2021-2023.godina, omogućava da se, dodaje Obuća, neki od ovih projekata nađu i na listi javnih investicija Vlade Federacije BiH, što je siguran put za njihovu konačnu realizaciju.

 

(FENA)