Prezentiran rad Obrtničke komore Tuzlanskog kantona

Premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, ministar privrede Asmir Hasić i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Edin Buševac sa predsjednikom Nedžadom Nuhanovićem i saradnicama, razgovarali su danas o ativnostima Obrtničke komore Tuzlanskog kantona.

Predsjednik Komore Nuhanović rekao je da je urađena obrtnička kartica koja omogućava vlasnicima pogodnosti prilikom točenja goriva, lakši pristup bankama sa kojima je Komora potpisala ugovore, te organizovani pristup sajmovima i obimnoj bazia podataka, te da su to samo neki od do sada postignutih rezultata organizacije koja na području TK okuplja više od 12.000 članova.

Premijer Tulumović je kazao da je neophodno promijeniti način razmišljanja  o “velikim” i “malim” privrednicima te poduprijeti sitni obrt. Prvi koraci kako bi ministarstva postala servis privrednicima već su napravljeni, a s time su se složili i resorni ministri, napomenuvši da će nastojati skratiti rokove i olakšati procedure.

Ono što predstavlja problem za koji se u Obrtničkoj komori nadaju da će imati podršku u resornim ministarstvima i Vladi TK je rješavanje problema izvoza gotovog proizvoda.

– Ovaj bi problem bio riješen kvalitetnim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima – naglasio je Nuhanović.

 

(FENA)