Prihodi Mercatora veći od 2 milijarde eura

Neto prihod je iznosio 4,7 miliona eura, što je skoro trostruko više nego u 2018. godini. Mercator grupa je u 2019. godini ostvarila 172,4 miliona eura normaliziranog EBITDA. Značajno je umanjena zaduženost, smanjivši neto dug na normalizirani EBITDAratio sa 7,2 na 5,2.

Na svojoj posljednjoj sjednici, Nadzorni odbor Mercatora odobrio je Godišnji izvještaj za 2019. godinu. Rezultati Mercator Grupe za 2019. godini su pozitivni prema svim ključnim pokazateljima poslovanja. U 2019. godini, Grupa je povećala prihode za 1,8%, prihodi od maloprodaje su porasli za 2,2%, a neto prihod veći za 190,5%.

Neto finansijski dug, prema normaliziranom EBITDAratio, smanjen je za 27,2% u odnosu na prošlu godinu, jer je sa 7,2 u 2018. smanjen na 5,2. Dodana vrijednost po zaposlenom u maloprodaji, također se povećala i u 2019. dostigla je 28 hiljada eura. Mercator je i dalje najveći poslodavac u Sloveniji i među vodećim poslodavcima u regiji. Mercator grupa je u 2019. godini platila poreze i doprinose u iznosu od 175 miliona eura, od čega je u Sloveniji plaćeno preko 115 miliona eura.

Mercator Grupa je pripremila svoj godišnji izvještaj u skladu s novim Međunarodnim računovodstvenim standardom – MSFI 16 Najmovi. To posebno utiče na podatke o dugu, jer se prihodi od operativnog najma smatraju novim financijskim dugom. Bez uticaja MSFI-16 Najmova, neto finansijski dug pao je ispod 600 miliona eura. To je najniži relativni finansijski dug, koji je Mercator Group objavio u najmanje posljednjih 12 godina.

Biznis.ba