Prijedor: Bolja naplata javnih prihoda i doprinosa

Područni centar Prijedor Poreske uprave Republike Srpske naplatio je lani 147.065.799 KM javnih prihoda ili za 2,83 odsto više nego u prethodnoj godini, dok je naplata doprinosa od 90.397.998 KM za 5,13 odsto veća od naplate u 2017. godini.

“Dobri rezultati na polju ukupne naplate javnih prihoda mogu se pripisati boljoj i funkcionalnijoj organizaciji na poslovima opominjanja i bržem pokretanju postupaka prinudne naplate po isteku dobrovoljnog roka za plaćanje”, navodi se u izvještaju o radu ovog centra za 2018. godinu.

Kod privrednih subjekata na terenu izvršene su 144 kontrole u kojima je novoutvrđeno 1.882.742 KM finansijskih obaveza, te izdato 75 prekršajnih naloga u iznosu od 91.318 KM.

U 203 kancelarijske kontrole novoutvrđeno je 202.589 KM finansijskih obaveza.

U 385 kontrola evidentiranja prometa izdato je 135 prekšajnih naloga u ukupom iznosu od 171.000 KM, te izrečene 63 mjere zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 dana.

“U 2018. godini smo imali 1.075 zahtjeva za fiskalizaciju. Od toga je 585 novih privrednih subjekata, dok smo imali 115 zahtjeva za brisanje fiskalne kase”, navodi se u izvještaju.

Bilo je planirano da se pokrene 5.600 postupaka prinudne naplate, a pokrenuto ih je 9.375 jer se u toku godine počelo sa intenzivnijim radom na integrisanom informacionom sistemu.

Godina je završena sa 3.742 nepokrenuta postupka prinudne naplate ukupnog duga 273.054 KM.

Ukupan poreski dug je 11.729.270 KM i veći je za oko 1,3 miliona KM nego u 2017. godini.

Područni centar Prijedor Poreske uprave Republike Srpske, osim grada Prijedora, pokriva opštine Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica i Oštra Luka.

 

(NN)