Privredna komora FBiH obilježila Međunarodni dan poduzetnica

Privredna komora FBiH danas je predstavila projekt “B2B platforma za online poslovne susrete i umrežavanje poduzetnica i žena u biznisu” i time dala doprinos  obilježavanju Međunarodnog dana poduzetnica.

U saradnji s Gender centrom Vlade FBiH, Privredna komora FBIH izradila je jedinstvenu B2B platformu koja  omogućava besplatno online predstavljanje biznisa poduzetnica i uspješnih  žena iz svijeta biznisa, njihovu veću vidljivost, ali prije svega platformu koja omogućava njihovo online umrežavanje – komuniciranje i online sastanke, što je od krucijalnog značaja u osnaživanju žena. Istovremno B2B platforma omogućava niz korisnih informacija i savjeta, naročito informacija o javnim pozivima i grantovima domaćih i međunarodnih donatora.

Cilj projekta je olakšati poslovanje poduzetnicama i ženama iz svijeta biznisa u procesu digitalne transformacije i međusobnog umrežavanja obzirom da trenutno u BiH platforma ovog tipa vrlo rijetka, što je dodatni motiv i potreba u procesu osnaživanja žena.

Platforma je na raspolaganju međunarodnim i domaćim organizacijama, institucijama i svim drugim privrednim subjektima koji se žele umrežit sa poduzetnicama i ženama iz svijeta biznisa, te tako ostvarit direktnu online komunikaciju i poslovne susrete.

U narednim fazama cilj je omogućiti višejezičnu platformu za umrežavanje sa poduzetnicama i ženama iz svijeta biznisa širom svijeta, ali i pružiti usluge web shopa, online oglašavanja, pokretanje foruma, kao i niz drugih mogućnosti kojima će se, ne samo olakšati poslovanje, već omogućiti i vidljivost žena.

B2B platforma je besplatna, nadogradiva, a naročito mjerljiva prema brojnim statističkim parametrima u pogledu u broja ostvarenih kontakata, online sastanaka, broja registrovanih žena, broja posjeta itd. Paraleleno s platformom, izrađena je Facebook i Instagram stranica kao prateća podrška B2B platformi, gdje će biti plasirane sve informacije o biznisima i aktuelnostima koje poduzetnice i žene iz svijeta biznisa budu željele predstaviti.

Dodatno, povodom 19. novembra – Međunarodnog dana poduzetnica, Privredna komora FBiH je za prisutne poduzetnice i žene iz svijeta biznisa organizovala i besplatnu edukacija o temi: “Digitalni marketing u poslovanju malih i srednjih preduzeća”.

– Privredna komora FBIH će nastavit na ovom putu osnaživanja žena, naročito kada je digitalizacija u pitanju, veća medijska zastupljenosti i ravnopravnost na tržištu rada – istakao je predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić.

B2B platformi za online poslovne susrete i umrežavavnje poduzetnica i žena u biznisu moguće je pristupiti na: VIDEO; Facebook: VIDEO, i Instagram: VIDEO, saopćeno je iz PKFBiH.

 

Biznis.ba / FENA