PU FBiH i Tužilaštvo KS: Jačanje saradnje u borbi protiv finansijskog i privrednog kriminala

U Sarajevu je danas upriličeno potpisivanje Protokola o saradnji Porezne uprave Federacije BiH i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji predstavlja rezultat aktivnosti u okviru projekta koje je podržala Britanska ambasada u BiH.

Protokol o saradnji su potpisali direktor Porezne uprave Federacije Šerif Isović i glavna kantonalna tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo Sabina Sarajlija, u prisustvu britanskog ambasadora u BiH Njegove ekselencije Matthew Field.

Potpisanim Protokolom definisan je način postupanja i komunikacija između Porezne uprave FBiH i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo sa ciljem što efikasnije saradnje i ostvarivanja boljih rezultata u borbi protiv privrednog i organizovanog kriminala. Ovim Protokolom su jasno precizirane aktivnosti i postupci po kojima će u određenim fazama postupati Porezna uprava i Kantonalno tužilaštvo. Jasno određenje: ko, kad, kako i na koji način izvršava određene aktivnosti imat će za rezultat kvalitetnije procesuiranje krivičnih djela iz oblasti poreza što će doprinositi efikasnijem vođenju krivičnog postupka, sankcionisanju počinilaca takvih djela, ali i preventivno uticati i na sve druge porezne obveznike ukoliko se odluče na nepoštivanje poreznih i drugih zakona.

Njegova ekselencija, britanski ambasador u BiH Matthew Field, istakao je da pozdravlja potpisivanje Protokola o saradnji koji će omogućiti bolju saradnju tužilaca i agencija za sprovedbu zakona, kao i primjenu dobrih istražnih praksi diljem BiH.  Ozbiljni oblici korupcije ostaju ključni izazov za cijelu BiH. Saradnja koja je danas ozvaničena predstavlja prekretnicu u borbi protiv korupcije i u podršci vladavini prava. Osnovni cilj buduće saradnje je jačanje kapaciteta za provođenje proaktivnih istraga u borbi protiv porezne utaje, pranja novca ali i efikasnije provođenje finansijskih istraga. Pravovremeno obavještavanje i dostavljanje dokumenata i podataka od strane inspektora Federalne porezne uprave, u končanici će doprinjeti u efikasnijim istragama ali i dokazivanju poreznog kriminala.

U svom obraćanju direktor Porezne uprave Federacije BiH Šerif Isović je kazao da se iskreno nada da će budući rad u skladu sa važećim zakonskim propisima i potpisanim Protokolom doprinijeti mnogo boljim rezultatima kako Porezne uprave FBiH, tako i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

“Zahvaljujem se predstavnicima Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo na čelu sa glavnom tužiteljicom Sabinom Sarajlija na dosadašnjoj saradnji i što je Porezna uprava FBiH od strane Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo predložena za ovaj projekat. Porezna uprava Federacije BiH se posebno zahvaljuje Britanskoj ambasadi i ambasadoru Matthew Field, na podršci projektu koji je za cilj imao unapređenje saradnje između Porezne uprave FBiH i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo”, rekao je direktor Šerif Isović.

Glavna kantonalna tužiteljica smatra da je timski rad Tužilaštva Kantona Sarajevo sa agencijama za provođenje zakona,  preduvjet  za kvalitetnu i efikasnu borbu protiv ove vrste kriminala, koji treba da doprinese boljem ekonomskom i poslovnom ambijentu.

“Zasigurno će ovakva saradnja rezultirati kvalitetnijim istragama, prvenstveno kada je u pitanju zakonito poslovanje privrednih subjekata,  procesuiranje poreznih utaja, te provođenje proaktivnih i finansijskih istraga.  Zahvaljujemo se Britanskoj ambasadi koja već duži niz godina daje podršku pravosudnim institucijama kako bi naši rezultati bili bolji, a time i građanima vratili povjenje u vladavinu prava”, istakla je glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Sabina Sarajlija.

Unapređenom saradnjom, ove dvije institucije odgovaraju na preporuke Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj unijiu. Efikasna saradnja agencija za provođenje zakona i tužilaštva, kako je istaknuto, zasigurno će rezultirati  većim brojem optužnica u predmetima organiziranog kriminala i korupcije, uključujući i one na visokom nivou.

 

Biznis.ba