Radojičić: Imamo atraktivne podsticaje za investitore

Usklađivanjem procedura Gradske uprave sa zahtjevima BFC standarda ispunjen je osnovni zahtjev kako domaćih, tako i stranih investitora, a to je zakonitost, transparentnost i efikasnost lokalne samouprave, kaže u intervjuu za “Nezavisne” Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

“Gradska uprava pruža podršku investitorima pri odabiru lokacija za investiranje, te tokom procesa investiranja, a podršku nastavlja pružati i tokom poslovanja. Pojednostavili smo procese izdavanja dokumentacije, skratili vrijeme i smanjili troškove poslovanja za postupke u procesu građenja i registracije, tako da ćete brzo, lako i jeftinije ostvariti svoju investiciju”, kaže Radojičić.

NN: Koliko je teško bilo ispuniti zahtjeve za dobijanje ovog sertifikata i koji dio u ovom procesu je vama bio najteži?

RADOJIČIĆ: Zaposleni u Gradskoj upravi Banjaluka su od 2013. godine aktivno radili na ispunjavanju 12 kriterijuma i uložili maksimalne napore kako bi uredili svoje procedure i uskladili ih sa zahtjevima BFC standarda. U maju 2015. godine na III Jadranskom kongresu u Neumu gradu Banjaluka dodijeljen je BFC sertifikat, pri čemu je ostvarena ocjena od 92,5 odsto.

NN: Da li ste osjetili neke pozitivne efekte i benefite od njega?

RADOJIČIĆ: Usklađivanjem procedura Gradske uprave sa zahtjevima BFC standarda ispunjeni su osnovni zahtjevi, kako domaćih, tako i stranih investitora, a to su zakonitost, transparentnost i efikasnost lokalne samouprave. U cilju podizanja efikasnosti gradske administracije i stvaranja povoljnijih uslova za privrednike maksimalno su pojednostavljene procedure za registraciju preduzetnika, koja se završi u roku od 24 časa od predaje kompletnog zahtjeva. Preduzete su mjere u smislu stimulisanja razvoja preduzetništva kroz projekte zapošljavanja i samozapošljavanja za koje su evidentni rezultati, jer u zadnje dvije godine imamo trend rasta registracije preduzetnika. Formirana je Poslovna zona Ramići – Banjaluka, koju čine uređeno građevinsko zemljište spremno za investitore, izgrađeni objekti spremni za iznajmljivanje i prodaju, razvijena prateća infrastruktura potrebna za razvoj preduzetništva s naglaskom na proizvodnu djelatnost. Izmjenom Odluke o komunalnim taksama smanjene su komunalne takse za isticanje poslovnog imena za privredna društva i samostalne radnje iz oblasti industrije i građevinarstva, a pored toga, od plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena oslobađaju se privrednici koji prvi put pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost. U Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj osnovan je Centar za investitore s ciljem pružanja pomoći investitorima u pokretanju biznisa, registraciji privrednih subjekata, kao i dobijanju neophodnih dozvola za građenje, dozvola za rad i rješavanju drugih pitanja iz nadležnosti Gradske uprave. U Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave od 1. januara 2018. godine uveden je jednošalterski sistem za predmete iz oblasti prostornog uređenja. Tu su i olakšice pri plaćanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente, kao i olakšice pri izgradnji proizvodnih pogona.

NN: Koliko je administracija bila spremna da se prilagodi njegovim zahtjevima?

RADOJIČIĆ: Gradska administracija je u potpunosti bila spremna da se prilagodi zahtjevima BFC standarda kako bi stvorila povoljniji poslovni ambijent za privlačenje investitora, a u cilju otvaranja novih radnih mjesta i stvaranja uslova za bolji standard naših građana.

NN: Kako su privrednici reagovali na ove procese s obzirom na to da je jedan od uslova dobijanja sertifikata i njihovo aktivno učešće u donošenju pojedinih odluka i stvaranju poslovne klime?

RADOJIČIĆ: Privrednici su podržali procese koji se odnose na BFC, što je evidentno kroz rad Savjeta za ekonomska pitanja i razvoj. Savjet je formiran i prije stupanja u proces BFC sertifikacije, ali je u skladu s preporukama evaluatora, koji nas je u saradnji s Privrednom komorom RS vodio kroz cijeli proces sertifikacije, izmijenjen sastav Savjeta, koji danas broji 11 članova, od kojih je skoro 91 odsto iz reda predstavnika poslovne zajednice. Savjet predstavlja “direktnu vezu” između grada i privrede, a osnovni cilj je razmjena informacija o stvarnim problemima i potrebama privrednika i dobijanje mišljenja privrednika o ključnim pitanjima koja su od značaja za razvoj lokalne privrede. Kroz Savjet privrednici aktivno učestvuju u pripremi i realizaciji mjera od interesa i uticaja na poslovni ambijent grada. Informacije o radu Savjeta za privredu su transparentne i objavljuju se u skraćenoj formi zapisnika na sajtu grada Banjaluka.

NN: Koje su prednosti vaše lokalne zajednice u privlačenju investicija u odnosu na druge?

RADOJIČIĆ: Grad Banjaluka je administrativno, ekonomsko, obrazovno i kulturno središte Republike Srpske, kojeg karakterišu moderna poslovna infrastruktura i kvalitetno životno okruženje. Nalazi na sjeverozapadu BiH, relativno blizu granice s Hrvatskom (EU), te pruža veoma dobru priliku za razvoj poslovanja u neposrednoj blizini unosnog evropskog tržišta sa preko 500 miliona stanovnika. Banjaluka je veoma dobro povezana s EU i centrima u BiH putem cestovnog i željezničkog koridora, jedan od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza za putnički i teretni saobraćaj između BiH i EU je udaljen 52 kilometra. Poslovna zona Ramići – Banjaluka te druge dostupne lokacije za investitore predstavljaju veoma dobre prilike za investiranje i razvoj poslovanja. Posebnu pogodnost predstavlja program podrške za investitore koji ulaze u Poslovnu zonu Ramići – Banjaluka, ali i drugi veoma atraktivni podsticaji Gradske uprave, koje mogu ostvariti investitori u Banjaluci. U Banjaluci je zaposleno više od 65.000 osoba, dok je na tržištu rada trenutno dostupno više hiljada lica, među kojima je veliki broj mladih i izuzetno perspektivnih kadrova. Grad je na usluzi investitorima. Gradska uprava pruža podršku investitorima pri odabiru lokacija za investiranje, te tokom procesa investiranja, a podršku nastavlja pružati i tokom poslovanja. Pojednostavili smo procese izdavanja dokumentacije, skratili vrijeme i smanjili troškove poslovanja, za postupke u procesu građenja i registracije, tako da ćete brzo, lako i jeftinije ostvariti svoju investiciju.

NN: Koje su najveće prepreke s kojima ste se suočavali u privlačenju novih investitora?

RADOJIČIĆ: Grad Banjaluka smatra da je najveća prepreka u privlačenju novih investitora nedostatak opremljenih lokacija s kompletnom infrastrukturom na teritoriji grada koje bi zadovoljile njihove iskazane interese. Takođe, smatramo da grad treba više da učestvuje u povezivanju privrednika i strukovnih škola kako bi se premostili problemi nedostatka adekvatne kvalifikovane radne snage.

NN: Ko su najvažniji investitori u vašoj lokalnoj zajednici?

RADOJIČIĆ: Grad Banjaluka je otvoren za sve domaće i strane investitore na teritoriji grada koji su spremni da otvore svoje kompanije i zaposle nove radnike, a sve u cilju razvoja privrede i grada kao povoljnog poslovnog okruženja.

BFC SEE program sertifikacije

Program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava, koji se sprovodi u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori. Privredna komora RS je tehnički sekretarijat, zadužena za realizaciju BFC SEE programa u Republici Srpskoj.

Ovaj program namijenjen je gradovima i opštinama koji imaju odgovarajuće kapacitete, strateški su opredijeljeni da unaprijede privredni ambijent, podstaknu razvoj lokane ekonomije i privuku investicije. Sertifikacija gradova i opština podrazumijeva ispunjavanje, veoma zahtjevnih, 10 kriterijuma i više od 60 potkriterijuma za unapređenje kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima i stranim investitorima. Cilj Komore je da kroz sprovođenje programa BFC SEE sertifikacije podrži aktivno učešće privrede u radu lokalne uprave, definisanju strateških ciljeva lokalnog ekonomskog razvoja i zajednički rad na njihovom ostvarenju.

Biznis.ba / NN