RS: Pokrivenost uvoza izvozom 75,3 odsto

Republika Srpska je u prošloj godini ostvarila ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene sa inostranstvom od približno 4,8 milijardi dolara, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 75,3 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Vrijednost izvoza u prošloj godini bila je 2,06 milijardi dolara i manja za 8,7 odsto, a uvoza oko 2,74 milijardi dolara i manja za 13,2 odsto nego u 2018.

Ekonomista Stefan Markićević rekao je da je obim spoljnotrgovinske razmjene Srpske sa inostranstvom opao prvenstveno zbog pada obima robne razmjene sa EU, koja je za Srpsku najznačajniji spoljnotrgovinski partner sa kojim se odvija oko 65 odsto od ukupnog spoljnotrgovinskog prometa.

On je dodao da je u prošloj godini izvoz na tržišta zemalja EU opao za nešto više od osam odsto, dok je uvoz iz zemalja Unije smanjen za 1,5 odsto u odnosu na 2018.

“To se desilo zbog recesije u Italiji, smanjenog privrednog razvoja NJemačke od planiranog, te sličnim poremećajima na još nekim tržištima zemalja EU. To je proizvelo problem domaćoj privredi koji se, prije svega, ogleda u smanjenoj tražnji i dužem periodu naplata potraživanja od inostranih partnera”, naveo je Markićević.

On je rekao da ukupno gledano u spoljnotrgovinskoj razmjeni Srpske sa inostranstvom ohrabruje i dalje pokrivenost uvoza izvozom koja premašuje 70 procenata, te ostvarenje suficita u poslovanju kao što je slučaj sa Slovenijom, Austrijom i Hrvatskom.

Biznis.ba