Salkić odgovorio Kopaču: BH-Gas je za Zakon u skladu sa EU standardima

U cilju pravovremenog i na činjenicama zasnovanog informisanja javnosti, BH-Gas je u obavezi da se obrati medijima u pogledu iznesene tvrdnje gospodina Janeza Kopača, direktora Sekretarijata Energetske zajednice, u vezi usvojene Okvirne Energetske strategije BiH.

Osvrt BH-Gasa prenosimo u nastavku, kako navode izu ove kompanije, ne sa ciljem da istu demantuje ili jednostrano protumači, već sa ciljem da javnost bude informirana i sa stavom BH-Gasa, kao prozvane strane …

Janez Kopač navodi: “Na primjer na području gasa, Federacija BiH uopšte nema Zakona, ima gasno tržište i potrošače koji su potpuno nezaštićeni. Preduzeće BH-Gas nema interesa da se to završi.

– Na početku, željeli bismo se zahvaliti gospodinu Kopaču na velikom trudu koji je uložio u stvaranje pretpostavki da BiH preuzme pravnu stečevinu EU.

U tom cilju BH-Gas je i učestvovao u izradi Okvirne Energetske strategije BiH, a usvajanje ove strategije je između ostalog bio i zahtjev Energetske zajednice. Nemjerljiv doprinos izradi strategije je dala Ambasada Velike Britanije i Delegacija Evropske komisije u Sarajevu, koja je i prva pozdravila njeno usvajanje, navode iz BH-Gasa i dodaju:

– Što se tiče zakona na nivou BiH o kojem govori gdin Kopač, BH-Gas je kroz učešće svojih predstavnika u radnoj grupi dao doprinos u domenu u kojem je bilo moguće kako bi zakon bio odraz obavezujuće legislative Energetske zajednice i EU. Prvobitni tekst zakona je kroz godine izrade, u dijelu gasa, sveden na svega 5 članova u zakonu. Primjedba koju daje BH-Gas je ta da se Treći Energetski paket ne može primjeniti kroz 5 članova zakona, te da tarife i tarifni obračuni, balansiranje, licence, međunarodno predstavljanje, regulator sa punim ovlastima treba da bude na državnom nivou. Buduće vrijeme će pokazati da je ovaj stav ispravan, jer RS sada putem Regulatora u Trebinju vrši nasilje nad jedinim transportnim sistemom u BiH. Zakon o gasu RS je preuzeo SVE državne ingerencije, što je vrlo dobro poznato gdinu Kopaču, ali na žalost svih građana u Federaciji BiH, isto ne spominje u svojoj izjavi. FBiH sada i uslovno rečeno i ne treba zakon, jer je RS preuzela (nezakonito) sve ingerencije na jedinoj ulaznoj tačci gasa u BiH – Zvornik, te započela regulirati cijene transporta gasa, licencirati, međunarodno predstavljati itd. itd.

U tom cilju, a prilikom zadnjih razgovora u sjedištu Sekretarijata Energetske zajednice, BH-Gas je predložio da Bosna i Hercegovina usvoji zakon o gasu, koji odgovara takvom zakonu Srbije/Hrvatske/Slovenije ili bilo koje druge zemlje, koja je članica Energetske zajednice, odnosno EU. Stoga, nema nikakve osnovanosti prozivati BH-Gas ili bilo koga iz Federacije BiH kada smo sigurni (potvrđeno kroz zapisnike niza sastanaka) da bi svi iz FBiH prihvatili usvajanje bilo kojeg zakona iz nabrojanih zemalja. S druge strane, otvoreno je pitanje zašto RS ne želi preuzimanje zakona o gasu npr. iz Srbije, a sve u cilju da se započne investiconi ciklus u ovoj oblasti, a sve kako bi svi potrošači u BiH bili jednoobrazno zaštićeni.

Potrošači u Federaciji BiH i nisu zaštićeni, jer je trenutno na sceni udar na potrošače FBiH iz RS i Srbije preko neprihvatljivih cijena transporta, tačnije preko ucjene da se iste prihvate. Sve se ovo radi iz razloga i namjere preuzimanja tržišta u FBiH, i RS upravo i ne odgovara preuzimanja zakona o gasu na državnom nivou, jer bi takvim zakonima bili zaštićeni potrošači na cijeloj teritoriji BiH, uz uslov utvrđivanja jednoobraznog načina tarifiranja na nivou BiH.

Na kraju, uz puno poštovanje, molimo gdina Kopača da prihvati naš prijedlog i zahtjeva npr. usvajanje istovjetnog zakona o gasu iz Srbije, za što će mu BH-Gas pružiti punu podršku, bez obzira na neosnovana prozivanja koja su predmet i ovog dopisa. Upravo ova aktivnosti bi bila potvrda dobrih intencija gdina Kopača prema potrošačima u Federaciji BiH, a na radost potrošača isti raspolaže sa takvim ingerencijama, navodi se u saopštenju BH-Gasa kojeg potpisije direktor Jasmin Salkić.

Salkić u Post scriptumu dodaje: U vezi sa izjavom da Energetska strategija ne znači ništa, i da je BiH ne baš ozbiljna zemlja, dostavljamo izjave gdina Kopača koje se odnose na ovu tematiku:

– Gdin Janez Kopač, Direktor Sekretarijata Energetske zajednice:

„Energetska strategija ne znači ništa bez usvajanja zakona“

“BiH je sankcionisana time što je, međunarodno gledano, ne baš ozbiljna zemlja.

Jedna od sektorskih strategija koju BiH nikada nije usvojila je i Strateški energetski dokument BiH. Da smo to učinili do kraja 2013. godine, sav novac iz IPA-e 2 mogao je biti usmjeren u energetski sektor.

“Ako tih papira nema, odnosno ako tih strategija na razini države nema, onda nema ni novca. Samo entitetske strategije nisu dovoljne – treba da je usvojen neki papir, bilo kakav, kratak, koji ima naslov državna strategija”, podsjeća Janez Kopač, direktor Tajništva Energetske zajednice.
Na 43. sjednici, održanoj u novembru 2013. godine, Komisija za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH je usvojila zaključak kojim traži od nadležnih državnih i entitetskih ministarstava (Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS) informaciju u kojoj je fazi izrada strateškog koncepta razvoja energetike (Country Strategy Paper). , budući da je na stručnoj debati „Obaveze Bosne i Hercegovine u provođenju pravne stečevine Evropske unije u sektoru energetike prema Sporazumu o Energetskoj zajednici“, održanoj 26.11.2013., u Parlamentarnoj skupštini BiH, direktor Energetske zajednice Janez Kopač upozorio da će Bosna i Hercegovina, ako do kraja godine ne dostavi traženi dokument, ostati izvan budžeta i raspodjele sredstava IPA fondova za period 2014. – 2020, što prema njegovoj procjeni znači gubitak od oko sto miliona eura.

Neusvajanjem državne energetske strategije BiH rizikuje da izgubi stotine miliona eura, upozorava Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice (EZ).

Upravo će članovi Ministarskog vijeća EZ 13. oktobra u Tirani donijeti zvaničnu odluku hoće li prihvatiti odluku direktora Kopača da se BiH oštro kazni zbog neusvajanja energetske strategije, ali prije svega državnog zakona o plinu, koji je trebao biti usvojen još u julu 2014. godine.

Biznis.ba / Energetika.ba