Saradnja direkcija robnih rezervi osnova za djelovanje u vanrednim okolnostima

Direktorice Direkcije za robne rezerve KS i Poljoprivrednog zavoda USK u čijem sastavu su i robne rezerve Jelena Pekić i Mehira Perviz danas su na sastanku u Sarajevu potvrdile potrebu saradnje, informiranja i razmjene dobrih praksi tih institucija.

Pekić je navela da je vrijeme da direkcije počnu sarađivati kako bi postizali zajedno bolje rezultate, stvorili uslove za efikasnije upravljanje javnim sredstvima i adekvatnije odgovorili na izazove gdje se traži i očekuje intervencija robnim rezervama.

Tokom sastanka razgovarano je o modalitetima i načinima rada koji se primjenjuju u Kantonu Sarajevo i kako se pozitivna iskustva mogu prenijeti i na upravljanje robnim rezervama u Unsko-sanskom Kantonu. Naročito je naglašena potreba dugoročnog planiranja robnih rezervi na bazi normativa i standarda po glavi stanovnika, a što je krajem 2019. urađeno u Direkciji za robne rezerve KS.

Perviz je rekla da je jedan od prioriteta rada Vlade u Unsko-sanskom kantonu unaprjeđenje rada robnih rezervi, a što je potvrđeno i planiranjem finansijskih sredstava za nabavku roba robnih rezervi u naredne tri godine.

Na sastanku je potvrđeno da će saradnja biti nastavljena, posebno u segmentu zajedničkog zagovaranju reformi u pogledu izmjena važećeg zakonodavstva i efikasnijeg upravljanja robnim rezervama, saopćeno je iz Direkcije za robne rezerve KS.

 

(FENA)