Šarović: Olakšati procedure za trgovinu i učiniti ih efikasnijim

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović danas je u Sarajevu otvorio konferenciju “Odbor za olakšavanje trgovine Bosne i Hercegovine i javno-privatni dijalog”, čiji je cilj stvaranje uslova za efikasnije prekogranično kretanje roba, uz kvalitetnu i aktivnu saradnju privatnog i javnog sektora.

Taj odbor uspostavljen je odlukom Vijeća ministara BiH u maju ove godine radi daljnjeg pojednostavljivanja i harmonizacije carinskih i drugih graničnih procedura u skladu sa Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i drugim sporazumima i protokolima koji se odnose na proces olakšavanja trgovine (SSP, CEFTA i EFTA).

– Na kraju smo jednog važnog puta, a to je završetak procesa i pregovora u vezi uspostavljanja Odbora za olakšavanje trgovine u BiH. Taj proces u našoj zemlji traje par godina, a na globalnom nivou taj proces traje unazad deset godina – izjavio je Šarović pred početak konferencije.

Ključni događaj, po njegovim riječima, bila je Ministarska konferencija u Baliju 2013. godine kada je otpočeo globalni proces za uspostavu nacionalnih odbora za olakšavanje trgovine, koji u suštini ima ambiciju da na globalnom nivou standardizuje postupke i olakša trgovinu zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije, kao i drugih zemalja.

-U tom smislu BiH se nedavno priključila tom globalnom procesu i ja sam kao resorni ministar 2017. u Beogradu potpisao zaključke ministara zemalja CEFTA, čime je otpočeo proces uspostavljanja i ovog tijela kroz dodatni Protokol 5 CEFTA zemalja – dodao je Šarović.

BiH je taj proces završila, ratifikovala dodatni Protokol 5 koji je naki način zamjena za formalnu odluku o uspostavi Odbora za olakšavanje trgovine. Na osnovu ratifikovanog protokola, BiH je formirala Odbor za olakšavanje trgovine u koji su uklučene sve nadležne institucije iz BiH.

– Suština je da će kroz ovaj odbor BiH nastojati da olakša procedure za trgovinu, da ih učini efikasnijim, da standardizuje procedure kao što to čine i druge zemlje i da uopšte trgovinu učini jeftinijom i na taj način da uklanja i barijere u trgovini što će doprinijeti konkurentnosti, ali i poslovnosti privrednih subjekata u BiH, globalno trgujući, kao i u okviru CEFTA zemalja – naglasio je Šarović.

Poseban naglasak na konferenciji stavljen je na značaj Odbora u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

Direktor Odjela za ekonomski razvoj misije USAID-a u BiH Andrew Boegel je kazao da se konferencija održava u pravo vrijeme s obzirom da odluka o uspostavi odbora za olakšavanje trgovine stupa na snagu uskoro, vjerovatno u septembru.

– To je važno iz nekolioko razloga prije svega zbog toga što to vodi ispunjavanju odredbi Sporazuma o olakšavanju trgovine sa WTO, a javno-privatni dijalog koji će uslijediti nakon toga će pomoći svim akterima u procesu u BiH da provedu politike, propise i procese koji su u okviru Sporazuma o CEFTA-i i drugim sporazumima – naveo je Boegel.

USAID, po njegovim riječima, ima snažan portfolio u vrijednosti više od 60 miliona dolara kad je riječ o privatnom sektoru u oblastima obrade drveta, metala, poljoprivredi, tekstilu i drugim sektorima i pomažu privatnim kompanijama da ispune zahtjeve koji su potrebni kada je riječ o izvozu. Sa podrškom, kako je istakao Boegel, nastavljaju i dalje.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić je kazao da Protokol 5 treba da pomogne u olakšanju procedura, kao i za jeftinije, brže dobijanje svih dozvola, protok roba, novca, te svega onoga što podiže konkurentnost našim kompanijama.

– Duge procedure i čekanja na granicama trebalo bi da postanu prošlost u regionu CEFTA-e. Protokol 5 treba da olakša sve te procedure. Ono što je za nas najvažnije je da izbjegnemo sate čekanja u kolonama na graničnim prelazima, a važno je da i institucije u BiH na lakši i brži način razmjene informacije – dodao je Egrlić.

Biznis.ba / FENA