Skandalozan dopis “Aluminija” Vladi: Traže pomoć, a ne daju uvid u finansije!

Aktuelna Uprava mostarskog Aluminija nastavlja se ponašati na način kao i sve ranije u proteklih 25 godina.

Samo je u kompaniji u kojoj vlada potpuno bezvlašće moguće da Uprave mole za financijsku pomoć Vlade Federacije BiH, a kada Vlada zatraži uvid u podatke gdje je novac utrošen, ti podaci budu zabranjeni.

Vijesti.ba su u posjedu jednog takvog odgovora v.d. direktora “Aluminija” Dražena Pandže upućenom Vladi FBiH nakon gašenja kompanije.

Naime, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije prije dva dana od mostarskog Aluminija zatražilo je Informaciju o posljedicama gašenja proizvodnje u tom privrednom društvu.

U dopisu Ministarstva navodi se kako su od Aluminija zaprimili akt od 09.07.2019. godine, sa molbom za hitnu reakciju.

Tim aktom Ministarstvo se upozorava na posljedice koje trebaju uslijediti ukoliko dođe do nalgog gašenja proizvodnje u Aluminiju.

Također, Aluminij je dostavio i dopis od 25.06.2019. godine kojim se Ministarstvu dostavlja “Procedura gašenja proizvodnje u Aluminiju d.d. Mostar”, sa jasno preciziranim mjerama.

S obzirom na to da je 10. jula u ponoć Aluminij isključen s napajanja električnom energijom, čija je posljedica bilo gašenje proizvodnje, iz Ministarstva ističu kako je potrebno da im iz Aluminija dostave informaciju o trenutnim posljedicama gašenja proizvodnje.

“Također je potrebno dostaviti detaljnu informaciju o tome da li je ispoštovana procedura gašenja proizvodnje u skladu sa tehničko-tehnološkim propisima. Nadalje, potrebno je dostaviti informaciju o svim plaćanjima Aluminija i prilivom sredstava za period od 01.01.2019. do 10.07.2019.“, navodi se u dopisu Ministarstva, koji potpisuje ministar Nermin Džindić.

U odgovoru Ministarstvu, koji potpisuje direktor Aluminija Dražen Pandža, navodi se sljedeće:

“S obzirom da ste ranije na više načina upoznati sa procedurom gašenja i posljedicama istog, a posljednje dopisima od 25.06.2019. i 09.07.2019., izvješavamo vas kako je Uprava Društva u okolnostima naglog gašenja poduzela sve moguće mjere u raspoloživom vremenu, a s ciljem izbjegavanja štetnih posljedica po život i zdravlje ljudi, kao i očuvanje imovine Društva.

U vezi vaših zahtjeva iz naslovnog dopisa, izvještavam vas da je usljed naglog gašenja Tvornice bilo nemoguće do današnjeg dana dostaviti traženo izvješće, prije svega radi nedostatka tehničkih uvjeta za rad, kao i općepoznate situacije nekontroliranog kaosa među radnicima, koji je uslijedio nakon gašenja tvorničkih pogona.

Također, u vezi vašeg zahtjeva koji se odnosi na traženje podataka u vezi sa svim plaćanjima u predmetnom periodu, izvještavam vas da je članom 204. Zakona o gospodarskim društvima jasno definirano u koje isprave dioničari i njihovi punomoćnici imaju pravo uvida”.

Biznis.ba / Vijesti.ba