Služba za zapošljavanje KS: Nove podsticajne mjere za poslodavce i nezaposlene

Upravni odbor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ danas je na prvoj sjednici usvojio Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini.

Izdvojena sredstva za ovu namjenu iznose oko 1.000.000 KM, a koristit će se za sufinansiranje zapošljavanja 167 osoba sa evidencije nezaposlenih u Kantonu Sarajevu.

Predviđena je realizacija mjera – Razvoj preduzetništva i podrška pokretanju novih startup kompanija na području Kantona Sarajevo – UNDP, Program javni radovi PLUS,  Program sufinansiranja samozapošljavanja mladih do 35 godina.

Javni pozivi za apliciranje na ove programe bit će objavljeni na web stranici Službe, nakon usvajanja programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini od Vlade Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Biznis.ba / FENA