Šteta od privrednog kriminala u RS-u veća od 97 miliona KM

U Republici Srpskoj (RS) je u prošloj godini otkriveno 911 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta, što je za 22,3 posto više nego u 2016., podaci su entitetske policije.

Tužilaštvima je podneseno 649 izvještaja o izvršenim krivičnim djelima (za 27,8 posto više u odnosu na 2016.) i prijavljeno je 755 izvršilaca (za 13,9 procenata više).

-Akcenat u radu u ovoj oblasti je bio na otkrivanju složenijih krivičnih djela privrednog kriminaliteta i sa pričinjenom većom materijalnom štetom, o čemu svjedoči podatak da je visina pričinjene materijalne štete nastala izvršenjem ovih krivičnih djela veća više od duplo (iznosi 97.834.400 KM), kao i stečena protivpravna imovinska korist (86.476.000 KM) – tvrdi se u izvještaju o radu MUPRS-a u 2017. godini.

Otkriveno je 77 krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja (više za 20,3 posto u odnosu na 2016.), za koja je nadležnim tužilaštvima podneseno 60 izvještaja protiv 83 osoba.

Među značajnim aktivnostima policije u oblasti suzbijanja privrenog kriminala navedeno je i otkrivanje 27 krivičnih djela zloupotrebe ovlaštenja u privredi (manje za 10 posto u odnosu na 2016.), za koja je nadležnim tužilaštvima podneseno 19 izvještaja protiv 26 odgovornih osoba, pretežno u preduzećima s većinskim državnim kapitalom.

Policija je evidentirala i 45 krivičnih djela falsifikovanje i stavljanje u opticaj falsifikovanih novčanica (manje za 18,2 posto), za koje je Tužilaštvu BiH podneseno 37 izvještaja protiv 40 osoba.

Od ukupnog broja tih prijavljenih krivičnih djela, 36 su izvršile nepoznate osobe, od kojih je pet ostalo nerasvijetljeno. Izvršioci su krivotvoreni novac stavljali u promet na benzinskim pumpama, u tržnim centrima, u trgovinama i firmama koje posluju gotovim novcem, a otkriveni su odmah ili prilikom predaje pazara u banke.

U izvještaju MUPRS-a, koji će biti razmatran na narednoj sjednici entitetskog parlamenta, navedeno je i da se broj otkrivenih krivičnih djela privrednog kriminala svake godine povećavao u prosjeku za 8,2 posto.