Strategija razvoja FBiH treba ponuditi programe za bolji standard građana

Federalni zavod za programiranje razvoja u saradnji s predstavnicima vlada Tuzlanskog i Posavskog kantona, organizator je javnih konsultacija o izradi “Strategije razvoja Federacije BiH 2021- 2027”.

Riječ je o radnoj verzija Strategije razvoja koja je rezultat rada stručne javnosti, predstavnika institucija i akademske zajednice. Konačan dokument bit će predstavljen za tri mjeseca. Po riječima pomoćnika direktora Federalnog zavoda za programiranje i razvoj Nijaza Avdukića, izrada Strategije počela je u septembru prošle godine, a dosad je organizirano 16 radionica u cijeloj Federaciji BiH.

– Strategija razvoja Federacije BiH je prvi dokument koji se radi na ovakav način, od kada Federacija BiH postoji. Znači, do sada Federacija nije imala strategiju razvoja. Nadam se da ova strategija neće biti samo mrtvo slovo na papiru – rekao je Avdukić.

Na dosadašnjih 16 radionica učestvovalo je 1000 stručnjaka. Definisano je oko 20 prioriteta, 100 mjera i nekoliko ključnih ciljeva.

– Moramo ekonomiju Federacije usmjeriti ka čistoj privredi i to se zove dekarbonizacija. To je nešto što nas neminovno čeka u narednih nekoliko godina jer čitava Evropa prelazi na tu dekarbonizaciju – dodao je Avdukić.

Po riječima konsultanta na izradi Strategije za razvoj FBiH Ante Domazeta, Strategija je pokušaj da se na bazi naučnih istraživanja i prijedloga jednog šireg kruga znastvenika formuliraju javne politike za ekonomsko i socijalno upravljanje narednih osam godina.

Radna verzija Strategije razvoja FBiH predviđa i obnovljive izvore energije, te brojne potencijale naše zemlje. U konačnici treba ponuditi programe za bolji standard građana.

Radne verzije Strategije razvoja nakon Tuzle bit će predstavljene u Mostaru, Zenici i Livnu.

Biznis.ba / FENA