Švajcarsko građevinarstvo u problemu

Švajcarsko građevinarstvo suočava se s velikim problemom jer će mu ubrzo nedostajati stručna radna snaga, budući da se sve manji broj mladih odlučuje za tu vrstu obrazovanja.

Na drugoj strani, udio starijih od 50 godina među stručnim radnicima u građevinarstvu je iznad jedne trećine.

U posljednjih deset godina širom Švajcarske ja jasno opao broj mladih koji su se odlučili za školovanje za zidara.

Dok je 2010. bilo još više od 1.200 mladih koji su se školovali za zidara, prošle godine taj broj je bio tek nešto iznad 700.

To ima negativan uticaj na građevinarstvo, jer se većina predradnika, rukovodilaca građevine, i majstora regrutuje iz “pula” zidara.

Na drugoj strani udio starijih od 50 godina među zidarima, stručnim radnicima u izgradnji puteva, željezničke pruge i slično, dostigao je 36 odsto, a građevinski radnici u Švajcarskoj mogu već sa 60 godina u penziju.

Udruženje građevinskih radnika ukazuje da je imidž poslova u toj privrednoj grani lošiji od stvarnih uslova.

Navodi se da posao građevinara više nije povezan s velikim tjelesnim naporom, sve manje koriste lopate, a sve više kranove, bagere i digitalna sredstva rada.

Što se tiče plata, u trećoj godini izučavanja zanata za zidara polaznik zarađuje više od 1.800 franaka, a za stručnu radnu snagu u izgradnji puteva 2.300 franaka.

Poređenja radi oni koji se odluče za izučavanje zanata grafičara zarađuju u trećoj godini školovanja svega 1.000 franaka.

Takođe i kasnije stručna radna snaga u građevinarstvu može računati s prosječnom platom od 6.000 franaka mjesečno, a ko uspije da se dalje obrazuje u vođu, građevine može zaraditi i do 10.000 franaka.

Biznis.ba / Tanjug