U Bihaću sastanak o položaju i funkcioniranju komorskog sistema FBiH

Predstavnici Federalne i kantonalnih privrednih komora u Federaciji Bosne i Hercegovine organizirali su godišnji radni sastanak u Bihaću.

-Analiziramo sve ono što smo uradili u ovoj teškoj godini zbog pandemije koronavirusa i odmah se pripremamo za ono što nas očekuje. Želimo da kroz razne vidove podrške i korištenjem domaćih i međunarodnih fondova, dodatnih edukacija i promocija omogućimo našim privrednim subjektima brže i bolje povezivanje s nadležnim institucijama, odnosno efikasniju vezu sa eventualnim partnerima u BiH i inostranstvu – kazao je potpredsjednik Federalne privredne komore Mirsad Jašarspahić.

Posebna pažnja usmjerena je na trenutni položaj i funkcioniranje komorskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine.

-Komorski sistem u našoj državi nažalost nije definiran do kraja i kao takav je u prilično nezahvalnoj poziciji. Imamo disproporciju između entiteta, u jednom je obavezno članstvo, a u drugom nije. Primjetna je neprohodnost informacija, nedovoljna saradnja između kantonalnih i regionalnih komora, tako da nam sve to predstavlja problem u funkcioniranju komorskog sistema. Međutim, bez obzira na sve, uspijevamo uspješno funkcionirati i obavljati našu osnovnu zadaću, a to je pomoć privredi – kazao je predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona Enes Ružnić.

Na sastanku u gradu na Uni razmatrani su i predstojeći projekti, kao i kreiranje kvalitetnog zajedničkog registra podataka koji će svima u Bosni i Hercegovini biti na raspolaganju i značajno olakšati dalji rad.

 

Biznis.ba / FENA