U Federaciji BiH trenutno 521.495 zaposlenih osoba

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 16. novembra 2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 521.495 i u odnosu na prethodno objavljeni podatak od 9.novembra 2020. godine kada je broj zaposlenih iznosio 520.882 je veći za 613.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 16.novembra 2020. godine u odnosu na 5. maja 2020. godine (kada je od početka pandemije koronavirusa evidentiran najmanji broj zaposlenih 507.607) veći je za 13.888 zaposlenih.

Stanje broja zaposlenih na dan 16.11.2020.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku VIDEO%2016_11_2020.pdf .

Broj zaposlenih prema prebivalištu se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.

(FENA)