U Goraždu sutra promocija Projekta podrške zapošljavanju

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike sutra će u Goraždu promovirati Projekt podrške zapošljavanju – najavljeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Projekt podrške zapošljavanju je investicijski projekat u BiH, ukupne vrijednosti oko 108 miliona KM, koji sadrži dvije komponente.

Prva komponenta je podrška putem ALMP-a i ima za cilj da pomogne Vladi FBiH u povećanju i širenju efektivnosti i efikasnosti aktivnih programa tržišta rada i posredovanja pri zapošljavanju s ciljem unapređenja ishoda tržista rada.

Druga komponenta projekta je Podrška za sisteme upravljanja, monitoring i komunikaciju (IBRD) koja pruža podršku za efektivan monitoring projekta i finansiranje za jačanje sistema upravljanja u svrhu monitoringa ALMP i usluga zapošljavanja, kao i izradu i provedbu efektivne strategije komunikacije usmjerene na traženje posla, poslodavce, kreatore politika i sveukupno stanovništvo.

Pored predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u promociji će sudjelovati i predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih službi za zapošljavanje, kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, te predstavnici općina Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i drugi.

 

Biznis.ba / FENA