U julu više od 170 hiljada turista

U Bosni i Hercegovini u julu 2018. turisti su ostvarili 172.102 posjete, što je više za 19,8 posto u odnosu na juni 2018. i za 6,9 posto više u odnosu na juli 2017. godine.

Turisti su u julu ove godine ostvarili 389.572 noćenja, što je više za 36,6 posto u odnosu na juni 2018. i za 11,2 posto više u odnosu na juli 2017. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 23,5 posto dok je 76,5 bilo učešće stranih turista.

Broj noćenja domaćih turista bio je viši za 8,8 posto u odnosu na juni 2018. i viši za 22,1 posto u odnosu na juli 2017. godine.

Broj noćenja stranih turista bio je viši za 48,2 posto u odnosu na juni 2018. i viši za 8,2 posto u odnosu na juli 2017. godine.

U strukturi noćenja stranih turista u julu 2018. najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Ujedinjenih Arapskih Emirata sa (11 posto), Saudijske Arabije i Poljske sa po(8,6 posto), Turske (7,5 posto), Srbije (4,3 posto), Hrvatske i Njemačke sa po (4,0 posto), Slovenije (3,6 posto) što je ukupno 51,6 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 48,4 posto noćenja, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Po dužini boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu su turisti iz: Francuske sa prosječnim zadržavanjem od 4,1 noći, Irske sa 3,9 noći, Katara sa 3,7, Egipta sa 3,6 noći, Kuvajta sa 3,4 i Ujedinjenih Arapskih Emirata sa 3,2 noći.

Turistima je u julu 2018. u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 20.421 soba, apartman i mjesto za kampiranje što je za 5,3 posto više u odnosu na juli 2017. i 43.503 raspoloživa kreveta što je više za 4,8 posto u odnosu na isti mjesec 2017.godine.

U julu 2018. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 17.448 soba i apartmana što je za 5,3 posto više u odnosu na juli 2017. i 35.294 kreveta što je za pet posto više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Neto stopa iskorištenosti stalnih kreveta iznosila je 31,2 posto. Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 90,2 posto.

Biznis.ba / FENA