U prvoj polovini 2019. u RS naplaćeno 1,244 milijarde KM javnih prihoda

Poreska uprava Republike Srpske je u prvoj polovini ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 1,244 milijardi maraka, što je za 28,8 miliona КM ili dva odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Posmatrano po područnim centrima Poreske uprave, najveću naplatu javnih prihoda ostvario je Područni centar Banjaluka, koji je i najveći od sedam područnih centara Poreske uprave RS, a u kojem je naplaćena polovina od ukupnih polugodišnjih javnih prihoda RS.

“Ovi podaci ukazuju na nastavak zadovoljavajućeg rasta prihoda u gotovo svim segmentima, čime je nastavljen pozitivan trend naplate. Zasluge za takve pozitivne pokazatelje se mogu pripisati svakodnevnim aktivnostima koje Poreska uprava preduzima u okviru svoje nadležnosti kroz redovnu naplatu i terenske kontrole, ali je naročito automatizacija poslovnih procesa kroz implementaciju Integrisanog informacionog sistema u Poreskoj upravi uticala na pozitivan efekat naplate javnih prihoda. Takođe, ovaj rast se svakako može jednim dijelom pripisati i dobroj makroekonomskoj i političkoj situaciji u RS u ovoj godini”, saopšteno je iz Poreske uprave RS.

Кada su u pitanju direktni porezi, u prvoj polovini ove godine naplaćeni su u iznosu od 274,8 miliona maraka, što je za četiri procenta manje nego u istom periodu prošle godine. Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 98 miliona КM, što je za 26,2 miliona maraka manje u odnosu na isti period prošle godine. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada RS u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 КM, i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u RS. Porez na dobit je u prvih šest mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 154,7 miliona КM, što je za 15,4 miliona maraka ili 11 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

Naplata doprinosa je u prvih šest mjeseci ove godine nastavila značajan rast, te je naplaćeno 764,4 miliona КM, što je za 49,3 miliona КM ili sedam odsto više nego u istom periodu prošle godine. Tako je za Fond PIO naplaćeno 432,6 miliona maraka ili 27,1 milion КM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 274,8 miliona maraka što je više za 18,7 miliona maraka u odnosu na uporedni period. Pored toga, rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite i doprinosa za Zavod za zapošljavanje, od po sedam procenata.

Кod ostalih javnih prihoda, u periodu januar-jun ove godine ostvarena je naplata od skoro 200 miliona КM, što je nešto više u odnosu na isti period prošle godine. Tako su takse i naknade naplaćene u iznosu od 124,4 miliona maraka ili 6,9 miliona maraka više. Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 17,6 miliona maraka ili 32 procenta više, kazne su naplaćene u iznosu od 10,1 milion КM ili osam odsto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 24,3 miliona maraka, što je za devet miliona КM manje nego u uporednom periodu prošle godine. Razlog manje naplate ostalih prihoda je u činjenici da je Akcijski fond RS do sada uplatio nešto manji iznos po osnovu dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima.

“Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom izražava zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije”, naveli su.

 

(NN)