U RS ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava

Iz Poreske uprave Republike Srpske (RS) podsjećaju poreske obveznike da 31. marta 2019. godine ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za prošlu i ovu godinu.

Kada su u pitanju fizička lica, zadnji dan ovog mjeseca je rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za porez na dohodak i na porez po odbitku za godišnji obračun doprinosa za 2018., koju podnose samo nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, te za poreske prijave za registrovano oružje za 2019. godinu.

Za preduzetnike, 31. marta ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2018., Godišnje poreske prijave za malog preduzetnika, koja se podnosi samo ako u 2018. nisu podnesene mjesečne prijave za malog preduzetnika i/ili je lani prijavljen porez manji od 600 KM, te poreske prijave za posebnu i za komunalnu taksu za 2019..

Kada su u pitanju pravna lica, poslovne jedinice pravnih lica iz Federacije BiH, te strana pravna lica sa stalnim mjestom poslovanja, do kraja mjeseca treba da podnesu Godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2018., zatim Godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za prošlu godinu, koju podnose poreski obveznici čiji ukupan iznos kontrolisanih transakcija prelazi 700.000 KM, te poreske prijave za komunalnu taksu i za registrovano oružje za 2019. godinu.

Iz Poreske uprave RS pozivaju poreske obveznike u RS da poštuju zakonom propisane rokove i na vrijeme podnose poreske prijave.

Biznis.ba / FENA