Ubrzala inflacija u EU u januaru

Inflacija u Evropskoj uniji ubrzala je rast u januaru ove godine na 1,7 odsto međugodišnje sa decembarskog nivoa od 1,6 procenata, objavila je kancelarija EU za statistiku, Eurostat.

U januaru 2019. godine, međugodišnja stopa inflacije u EU iznosila je 1,5 posto.

Kada je riječ o 19-članoj evrozoni, stopa inflacije je u januaru takođe zabilježila rast na godišnjem nivou, na 1,4 odsto u odnosu na 1,3 procenta u decembru. Godinu dana ranije, međugodišnja inflacija je iznosila takođe 1,4 procenta.

Najniže stope inflacije na godišnjem nivou zabilježili su u januaru Italija (0,4%), Kipar (0,7%), Danska i Portugal (obje po 0,8%), dok su najviše registrovane u Mađarskoj (4,7%), Rumuniji (3,9%), Češkoj i Poljskoj (obje po 3,8%).

U odnosu na decembar, inflacija je u januaru na godišnjem nivou pala u pet država EU, u pet članica je stagnirala, dok je u 18 zemalja porasla.

U januaru je najveći doprinos rastu godišnje stope inflacije u evrozoni dao sektor usluga (+0,68 procentnih poena, pp), slijede hrana, alkohol i duvan (+0,40 pp) i energija (+,19 pp).

Biznis.ba