Udruženje poslodavaca FBiH: Zakon o radu FBiH u interesu radnika

Foto: Arhiv

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poziva zastupnike Zastupničkog doma Parlamenta FBiH da usvoje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH u interesu radnika i očuvanja radnih mjesta, poslodavaca, privrede i društva u cjelini.

Zakon bi se primjenjivao samo u slučajevima kada nadležna institucija FBiH, u skladu sa ustavnim ovlastima, proglasi stanje nesreće u FBiH i dok traju vanredne okolnosti izazvane tim stanjem, odnosno, jedan period nakon njegovog formalnog zaključenja. Tako da nema mogućnosti da poslodavci utiču na tu odluku, saopćilo je Udruženje poslodavaca FBiH.

Navodi se da u zemljama Europske unije i regiona postojeće radno zakonodavstvo je raguliralo radne odnose tokom vanrednog stanja. Nažalost, postojeći Zakon o radu FBiH ne definira radne odnose tokom stanja nesreće, stoga su nephodne njegove izmjene i dopune.

Sada je pravo vrijeme za donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH, jer se zakoni donose prije nego što nastupi kriza. A posljedice neuređenih radnih odnosa u vremenu proglašenog stanja nesreće, bili smo u prilici vidjeti tokom marta, aprila i maja, kada se broj otkaza radnicima po danu mjerio hiljadama.

Udruženje poslovavaca smatra da predloženi Zakon usklađen je sa konvencijama Međunarodne organizacije rada, kao i Europskom socijalnom poveljom te drugim međunarodnim aktima koje je ratifikovala BiH. Usklađene u i sa najvišim standardima zaštite prava radnika.

– Praksa i iskustvo viskorazvijenih zemalja je pokazala da liberalizacija radnog prava, što je intencija predloženog Zakona, doprinosi povećanju broja zaposlenih i povećanju plaća. Tekst izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH usaglašen je na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH, kada su uvaženi svi prijedlozi i zahtjevi sindikata. Šta više, nakon usaglašavanja teksta, a pod pritiskom sindikata, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u cijelosti izbacilo i promijenilo tri člana – navode u Udruženju posovavaca.

Predloženim Zakonom nisu mijenjane odredbe koje govore o potrebi prethodne saglasnosti ili konsultacija sa vijećem uposlenika ili sindikatom.

Rad od kuće, kako je predložen u ovom Zakonu, nije kazna nego privilegija za radnike, a sigurno je nešto što će u naredne dvije do tri godine postati pravilo i način rada gdje god je to moguće.

– Šta je problematično u činjenici da radnik bude upućen na godišnji odmor kada ne može raditi, mimo volje poslodavca, a tokom trajanja godišnjeg odmora prima iznos pune plaće i sjedi kod kuće. I nakon nekoliko mjeseci ponovo, na vlastiti zahtjev može otići na godišnji odmor, koji će mu, također, biti plaćen. Skraćeno radno vrijeme je rješenje iz ogromne većine zakona o radu zemalja EU s tim da za to vrijeme radnici primaju odgovarajući iznos plaće, srazmjerno satima provednim na radu. A prema predloženom Zakonu radnicima u FBiH bi za skraćeno radno vrijeme bilo isplaćeno najmanje zagarantovanih 70 posto plaće. Što znači da neko radi 30 ili 50 posto radnog vremena, a prima 70 posto plaće. Izmjenama i dopunama Zakona o radu uvodi se institut „čekanja“ koji može trajati najviše 60 dana i u vezi s tim, pitamo da li je bolje da tokom tih 60 dana radnik sjedi kući, prima paću koja će zavisiti od kolektivnih ugovora ili drugih akata i dogovora, ima plaćene poreze i doprinose i vrati se na posao kada se za to stvore uvjeti ili dobije otkaz – navodi su u saopćenju.

Udruženje poslodavaca smatra da zloupotrebe i neprihvatljivo ponašanje jednog broja ‘nazovi poslodavaca’, zbog zaštite njihovih neprincipijelnih interesa, ne može biti dobar argument za odbijanje zakona. Radi se o čistom populizmu i politikanstvu.

– Saglasni smo da se svaka predložena odredba još jednom razmotri i eventualno koriguje, s ciljem smanjenja mogućnosti zloupotrebe. Također, ukoliko zastupnici to budu tražili saglasni smo da se Zakona razmatraju u redovnoj proceduri – navod se u saopćenju.

Poslodavci su pozvali zastupnike da pokažu svijest o važnosti izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH te pomoći u čuvanju zdravlja i života uposlenika, radnih mjesta i prevazilaženju krize izazvane pandemijom koronavirusa.

Biznis.ba / FENA