UIO BiH: Usvojene odluke o poravnanjima PDV-a između entiteta

Upravni odbor Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UO UINO) BiH usvojio je danas pojedinačne odluke o privremenim poravnanjima među entitetima od raspodjele indirektnih poreza s jedinstvenog računa za razdoblje od 2012. do kraja 2019. godine.

Na današnjoj sjednici usvojena je i odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za razdoblje od travnja do srpnja 2020. godine, čime je prekinut skoro dvogodšnji zastoj u donošenju ovih odluka.

Članovi UO danas su razmatrali inicijativu Vlade Federacije BiH o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) kojim se predviđalo pomjeranje roka plaćanja PDV-a. Nakon detaljnih analiza izvršenih u UINO utvrđeno je da ovakve dopune ne bi imale efekta nego bi bile kontraproduktivne te nisu usvojene predložene zakonske izmjene.

Članovi UO UINO danas su usvojili i odluku o visini stope kompenzatorne kamate za razdoblje 1. srpanj – 31. prosinac 2020. godine koja ostaje nepromijenjena i obračunavat će se po stopi od 12 posto.

UO UINO usvojio je danas prvilnike o primjeni zakona o PDV-u te prinudnoj naplati indirekntih poreza, a usvojeno je i izvješće o izvršenju proračuna UiNO za prošlu godinu, saopćeno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Biznis.ba / FENA