UMEI: Tražiti povrat sredstava za uplaćenu carinu

Na sjednici Odbora Udruženja metalske i elektro industrije (UMEI) FBiH koja je održana u srijedu u Privrednoj komori FBiH u Sarajevu jednoglasno je odlučeno da prema nadležnim institucijama bude upućena Inicijativa za povrat uplaćenih sredstava na ime carine za uvoz mašina i opreme za proizvodnju koje su privredna društva uplatila u periodu od februara 2016. do 24. aprila 2018.

Imajući u vidu da je Zakon o carinskoj politici BiH donesen 2015. i da je u istom predviđeno da u roku šest mjeseci budu doneseni podzakonski akti, Odluka o oslobađanju od plaćanja carina je donesena sa zakašnjenjem za više od dvije godine.

U prethodnom periodu veliki broj firmi metalskog i elektro sektora FBiH obratio se Privrednoj komori FBiH sa zahtjevom da se od nadležnih institucija traži povrat uplaćenih sredstava za carinu na uvoz mašina i opreme, a koja su firme uplatile u prethodne dvije godine.

Radi se o sredstvima koja su mogla biti upotrijebljena za daljnji razvoj kompanija, ali zbog nepoštivanja zakona, i neblagovremenog donošenja propisa, morala su biti utrošena u druge svrhe.

Osim toga, na sjednici je razgovarano o Strategiji razvoja metalskog i elektro sektora FBiH za period od 2016. do 2025. koja je 22. maja 2018. usvojena na Predstavničkom domu i 6. juna 2018. na Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Članovi Odbora su upoznati sa Zaključkom koji je Dom naroda usvojio koji se tiče nastavka aktivnosti koji proizilazi usvajanjem Strategije razvoja a to je izrada Akcionog plana implementacije Strategije razvoja metalnog i elektro sektora sa jasno definisanim nositeljima aktivnosti.

Također, razgovarano je o daljnjim koracima Udruženja kada su u pitanju Nacrt zakona o doprinosima FBiH i Nacrt zakona o porezu na dohodak FBiH, koji su utvrđeni na sjednici Vlade FBiH održanoj 7. juna 2018., saopćeno je iz PKFBiH.

 

Biznis.ba