UPFBiH: Imenovani članovi radnih grupa za saradnju sa Vijećem ministara BiH

Upravni odbor Udruženja poslodavaca Federacije BiH na redovnoj sjednici imenovao je članove radnih grupa koje će zajedno sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca RS i predstavnicima Vijeća ministara BiH raditi na zakonskoj regulativi radi poboljšanja poslovnog ambijenta u BiH.

U radnu grupu za indirektne poreze imenovani su Mubera Brković i Mladen Pandurević, u radnu grupu za javne nabavke Džemal Hasić i Mersiha Jusić, u radnu grupu za zaštitu domaće proizvodnje Edin Ibrahimpašić i Muhamed Žero, u radnu grupu sa transport i komunikacije Safudin Čengić, a u grupu za smanjenje oporezivanja rada Adnan Smailbegović, s tim da mogu biti kandidovani i novi članovi radnih grupa.

Članovi UO donijeli su odluku da Izborna skupština UPFBiH na kojoj će biti izabran predsjednik, Upravni odbor, te predstavnici UPFBiH u Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH bude održana 1. aprila u Sarajevu.

Također, donesena je odluka o ustanovljavanju i načinu dodjele priznanja “Emerik Blum” najboljem poduzetniku u Federaciji BiH, te su usvojene odluke o kriterijima za izbor članova žirija, imenovanju članova žirija za dodjelu tog priznanja, kao i finansijski plan za dodjelu.

UO UPFBiH donio je i odluke o imenovanju pregovaračkih timova za vođenje pregovora i potpisivanje kolektivnih ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH, za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće u FBiH.

Na sjednici UO UPFBiH dogovoreno je da će predstavnici UPFBiH i Razvojne banke FBiH tražiti zajednički sastanak s Vladom FBiH u vezi smanjenja kamatnih stopa i drugih troškova za kredite za privrednike koje plasira ta banka, kao i posebnu sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH posvećenu toj temi, saopćeno je iz UPFBiH.

Biznis.ba / FENA