Uprava Aluminija još bez odgovora na upit ministra Džindića o procesu gašenja

Uprava Aluminija ni do danas nije dostavila federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije Informaciju o posljedicama gašenja proizvodnje u nekadašnjem hercegovačkom privrednom gigantu.

Resorno ministarstvo, podsjećamo, zatražilo je u dva navrata, 10. i 12. jula, od Uprave ovog preduzeca informacije o trenutnim posljedicama gašenja proizvodnje u Aluminiju nakon isključenja sa napajanja električnom energijom, kao i informacije o tome da li je ispoštovana procedura gašenja proizvodnje u skladu sa svim tehničko-tehnološkim procesima.

Ministarstvo je tražilo i Informaciju o svim plaćanjima mostarskog Aluminija i Informaciju o prilivu sredstava u periodu od 1. januara do 10. jula 2019. godine.

Uprava Aluminija oglušila se na dva dopisa ministra Nermina Dzindica od 10. i 12. jula. Iako je rok za dostavljanje odgovora bio 18. juli., iz Uprave Aluminija još uvijek nisu odgovorili.

Bez obzira što je od zadatog roka prošlo deset dana, resorno ministarstvo nema cjelovitu informaciju ni o tome šta Uprava Aluminija planira preduzeti u narednom periodu u cilju zaštite imovine društva od uništenja ili otuđenja, posebno sa aspekta zaštite državnog kapitala u Aluminiju.

Ministar Dzindic jasno je zatražio od Nadzornog odbora Aluminija da ga redovno, svakih 15 dana, pismeno obavještavaju o preduzetim i aktivnostima koje namjeravaju preduzeti.

Međutim, Nadzorni odbor i Uprava Aluminija očigledno ignorisu zahtjev resornog ministra.

(Biznis.ba )