Uspješno realiziran projekt ‘SMS-om protiv korupcije’

Svjesni postojanja sistemske korupcije u našem društvu te znajući da je borba protiv korupcije jedan od glavnih uvjeta za ulazak u Evropsku uniju (sadržana je u 14 prioriteta), prvi “ground breaking” projekt ovakve vrste u Bosni i Hercegovini pokrenut je od mladih državnih službenika Ivana Mlinarevića, Dženisa Ćatića, Marijane Radić i Margarete Krešić, uz finansijsku podršku Evropske unije i British Councila u Bosni i Hercegovini, kao implementatora projekta.

Pilot projekt realiziran je u saradnji sa Domom zdravlja Ljubuški. Tom prilikom su svi korisnici zdravstvenih usluga, putem SMS-a, imali mogućnost da anonimno prijave koruptivne radnje, ocjene i komentiraju kvalitet pružene usluge.

Anketa je pokazala napredak u informiranosti građana o mehanizmu koji će im omogućiti da prijave sve vidove nepravilnosti u radu medicinskog osoblja. Također, evidentan je i neznatan progres i pri samoj prijavi korupcije.

Broj telefona 063/857-066, e-mail: [email protected] i web stranica: https://primam.mito.com i dalje će biti u funkciji za prijavu korupcije.

 

Biznis.ba