Utvrđen Nacrt zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Nacrt zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH, koji je izradilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, uz podršku Projekta lokalnog integriranog razvoja koji financira Europska unija i provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Tijekom izrade prednacrta ovog zakona širom Federacije BiH izvršene su potrebne konsultacije i javne rasprave sa svim relevantnim akterima s ciljem prikupljanja informacija i unapređenja teksta predmetnog zakona, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlede FBiH.

Poduzetničku infrastrukturu čine poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije.

Poduzetničke zone su najzastupljeniji i najznačajniji oblik poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH. Ključne koristi od uspostave poslovnih zona imaju lokalne vlasti kroz brži ekonomski razvoj, efikasniji instrument privlačenja investitora, punjenje općinskog/gradskog proračuna, te sprječavanje devastacije urbanog prostora. Poduzetnici ovim dobivaju infrastrukturno uređen prostor po povoljnim cijenama, mogućnost bržeg rasta i razvoja, dok regija i više razine vlasti bolje upravljaju razvojem, brže i efikasnije planiraju proračun i sufinanciraju razvoj zona.

Isto tako, veoma bitnu ulogu u razvoju subjekata malog gospodarstva, posebno u onom početnom stadiju razvoja, imaju i poduzetničke podržavajuće institucije. Vrste poduzetničkih potpornih institucija su razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori, poslovni parkovi, znanstveno-tehnološki parkovi, centri kompetencija i klasteri.

Ovim zakonom se prvi put uređuje institucionalni okvir poduzetničke infrastrukture tj. uspostava i razvoj svih vidova poduzetničke infrastrukture, uspostava registra poduzetničke infrastrukture, kao i sistem podrške za unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH.

Zakonom su precizirane faze uspostavljanja poduzetničkih zona, što će doprinijeti jedinstvenom pristupu uspostave poduzetničkih zona u praksi te jasno utvrditi provedbu neophodnih koraka.

Propisana je kategorizacija poduzetničkih zona prema veličini ukupne površine, prema tipu aktivnosti koje se obavljaju unutar zone i prema stupnju aktivacije raspoložive površine poduzetničke zone, ali je jasno regulirana i oblast upravljanja poduzetničkim zonama.

Zakon predviđa i uspostavu registra poduzetničke infrastrukture kao integrirane elektronske baze podataka subjekata poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH, s ciljem izgradnje javno dostupnog i transparentnog sistema poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH, ali i korištenja podrški za poduzetničku infrastrukturu.

Sistem podrške za unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture koga je, također, regulirao ovaj zakon, biti će usmjeren na unapređenje poslovnih aktivnosti poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija fokusirajući se na slijedeće prioritete: unaprjeđenje uvjeta poduzetničke infrastrukture za privlačenje domaćih i stranih investicija, kreiranje povoljnog poslovnog okruženja za pametnu industriju, poticanje poduzetništva novih tehnologija i zelenog poduzetništva, jačanje konkurentnosti subjekata poduzetničke infrastrukture, povećanje broja zaposlenih i broja poslovnih subjekata te poticanje internacionalizacije poslovanja.

S obzirom da do sada nije postojao ovakav zakon, izrađen je potpuno novi zakonski propis kojim se stvara pravna osnova koja će omogućiti svim razinama vlasti u Federaciji BiH sistemski pristup u planiranju razvoja poduzetničke infrastrukture, ali i cjelokupnog poslovnog okruženja u Federaciji BiH.

Ulaganjem u razvoj poduzetničke infrastrukture direktno se potiče ravnomjerni regionalni razvoj svake države, brže se razvija privreda, privlače investicije i povećava stopa zaposlenosti.

( FENA)