Vijeće ministara BiH usvojilo politiku upravljanja zračnim prostorom

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vijeće ministara donijelo je danas Odluku o usvajanju Politike upravljanja zračnim prostorom BiH koju je pripremio Komitet za upravljanje zračnim prostorom BiH.

Politikom koja ističe sigurnost zračne plovidbe želi se osigurati efikasno upravljanje zračnim prostorom BiH koji će biti siguran i integriran u evropski sistem te doprinijeti ekonomskom razvoju BiH i zaštiti životne sredine.

Visok kvalitet usluga korisnicima zračnog prostora, stvaranje uvjeta kojim će se ohrabriti razvoj novih ruta te podrška implementaciji Jedinstvenog evropskog neba na panevropskom nivou, samo su neki od 18 istaknutih ciljeva Politike upravljanja zračnim prostorom BiH.

Za realizaciju ove politike nije potrebno osigurati posebna sredstva u budžetu institucija BiH za 2018. godinu, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Za praćenje realizacije Politike zadužen je Komitet za upravljanje zračnim prostorom BiH koji će najmanje jednom godišnje Vijeću ministara BiH podnositi izvještaj o njenoj realizaciji.

Biznis.ba / FENA