Vlada Brčkog usvojila Program samozapošljavanja

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj sjednici usvojila je Program samozapošljavanja na području Brčko distrikta u 2019. godini.

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Pero Gudeljević rekao je da je za ovaj program izdvojeno 500.000 maraka te da je usaglašeno da taj iznos treba povećati već od narednog budžeta, priopćeno je iz Vlade distrikta.

– Prethodnih pet godina Vlada u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje provodi spomenuti program. Podaci pokazuju da su efekti dobri te da je 269 preduzeća koja su opstala na tržištu i zaposlila dodatni broj ljudi, a koja su pokrenuta kroz ovaj program. To je 91 posto od svih odobrenih aplikanata – istakao je Gudeljević.

Dodao je da je program na sjednici Vlade korigovan te da je stavljen akcenat na mlade.

– U kriterijima smo naveli da prednost pri odabiru aplikanata imaju mladi do 30 godina. Korigovali smo još jednu odredbu te će lica mlađa od 18 godina, a koja su radno sposobna, moći učestvovati u programu. U narednim danima bit će raspisan javni poziv. Oni koji nisu, proći će obuku, napraviti biznis planove, a komisija će vršiti njihovu evaluaciju i ocjenu – pojasnio je Gudeljević.

Na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj o realizovanom Programu subvencioniranja dijela kamata na kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Distrikta, kao i program za tekuću godinu u vrijednosti od 1.800.000 maraka.

– Program subvencioniranja dijela kamata provodi Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH. Odjeljenje je formalni predlagač. S obzirom da se sredstva isplaćuju za godinu unazad, danas smo usvojili izvještaj za 2017. godinu. Vlada je u okviru rasprave potencirala pitanje subvencioniranja kupovine prve nekretnine za mlade ljude. Mi već imamo odluku koja se odnosi na to. Ostaje da se u budžetu predvide sredstva za te namjene i da se napravi kvalitetan program koji bi omogućio mladima da im kupovina prve nekretnine bude olakšana – dodao je Gudeljević.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava sa pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2019. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana, po javnom pozivu. Za ove namjene iz budžeta Brčko distrikta BiH izdvojeno je 120.000 maraka.

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić rekao je da je ovo jedini javni poziv na nivou cijele Vlade koji se provodi po unaprijed određenim kriterijima i oblastima koje su definisane strateškim i akcionim dokumentima.

– U prethodnom periodu bio je raspisan javni poziv za nevladine organizacije i udruženja građana da predaju svoje projekte i programe iz oblasti problematike mladih, jačanja civilnog društva i borbe protiv korupcije. Komisija je ocijenila pristigle projekte i 22 organizacije su zadovoljile previđene kriterije, od ukupno 36 prijavljenih – zaključio je Blažić.

Na 67. redovnoj sjednici usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Brčko distrikta BiH iz Odjeljenja za javni registar za saradnju s dijasporom te Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na dostavljeni Program obrazovne i kulturne saradnje između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske, saopćeno je iz Vlade distrikta.

Biznis.ba / FENA