Vlada FBIH donijela Program javnih investicija FBiH 2023.-2025.

Vlada FBiH donijela je Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za razdoblje od 2023. do 2025. godine, te zadužila Federalno ministarstvo financija, kao predlagača, da ovaj dokument objavi na svojoj web stranici.

Program sadrži 135 projekata s ukupnom vrijednosti od 17.398,23 milijuna KM. Od ovog iznosa se 8.604,88 milijuna KM ili 49,5 posto odnosi na 71 kandidirani projekt, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Od ukupnog broja, najveći broj kandidiranih projekata su podnijeli JP Elektroprivreda BH d.d. Sarajevo (16), zatim JP Autoceste FBiH (11), Ministarstvo okoliša i turizma (10), JP Međunarodni aerodrom Sarajevo (6), Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (6 + 1 posredstvom Ureda za koordinaciju projekata u poljoprivredi), JP Željeznice Federacije BiH, dok ostali podnositelji imaju manje od tri projekta.

Iznos od 6.691,88 milijuna KM ili 38,5 posto odnosi se na 57 projekata u implementaciji. Od njihove ukupne vrijednosti su za razdoblje 2023.-2025. godina planirana ulaganja od 2.256,71 milijuna KM. Od toga je u 2023. godini planirano ulaganje od 754,84 milijuna KM, te u 2024. godini ulaganje od 789,5 milijuna KM i u 2025. godini 712,37 milijuna KM.

Od ukupno 754,84 milijuna KM u 2023. godini najviše ulaganja planirano je za projekte iz sektora transporta (375,13 milijuna KM) i proizvodnja i opskrbe energijom (321,24 milijuna KM).

Kroz PJI je planirano i 2.101,47 milijuna KM ili 12 posto na sedam odobrenih projekata, a to su oni za čije financiranje je, nakon zaključka Vlade FBiH, pokrenuta inicijativa za osiguranje potrebnih sredstava.

Vlada FBiH se na današnjoj sjednici upoznala i s kantonalnim programima javnih investicija za razdoblje 2023.-2025. godina, i to Zeničko-dobojskog, Zapadnohercegovačkog, Unsko-sanskog, Sarajevskog, Tuzlanskog i Kantona 10.

Inače, Program javnih investicija Federacije BiH se priprema u svrhu podrške Vladi i institucijama Federacije BiH prilikom planiranja ulaganja i donošenja kvalitetnih investicijskih odluka. Usvaja ga svake godine Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstvo financija nakon procesa prikupljanja podataka od učesnika u procesu planiranja investiranja.

PJI se priprema se u skladu sa Zakonom o proračunima u Federaciji BiH i Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realiziranja programa javnih investicija, stoji u priopćenju.

 

(Fena)