Vlada FBiH o mogućnostima isplate poticaja iz 2012. godine

Vlada FBiH usvojila je informaciju o realizaciji njenih zaključka od 6. septembra 2018. godine te je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da donese rješenja o odobravanju novčanih podrški za sve osnovane zahtjeve, kao i rješenja o odbijanju za neosnovane zahtjeve koji su primljeni po osnovu Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele poticaja za poljoprivredu utvrđenih Budžetom FBiH za 2012. godinu.

Programom utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu”, utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na poziciji Modela ruralnog razvoja, bit će planirana sredstva za isplate osnovanih zahtjeva.

Ovo ministarstvo će, u saradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, izvršiti i dodatne provjere putem nadležnih organa i institucija za sve nerealizirane zahtjeve za koje nisu mogli biti utvrđeni period gradnje i visina uloženih sredstava.

Ministarstvo će, u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, za 74 nerealizirana zahtjeva za koje je kao dokaz investicije dostavljena procjena vještaka za izgrađene objekte, osigurati orto-foto snimak iz 2008. i 2012. godine, kao i druge raspoložive podatke, radi usporedbe podataka i skica o izgrađenim objektima u tom periodu.

Nakon realizacije ovih aktivnosti, Federalno ministarstvo informisat će Vladu FBiH i predložiti način rješavanja nerealiziranih zahtjeva, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Biznis.ba / FENA