Vlada FBiH: Od četiri preduzeća namjenske industrije zatražena dopuna planova

Vlada FBiH danas je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji zaključka od 27.1.2022. godine koji se odnose na preduzeća namjenske industrije, te zadužila ovo ministarstvo da zatraži dopunu dostavljenih planova i uspostavi sistem praćenja njihove realizacije, a sa ciljem postizanja efekata finansijske konsolidacije.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji zaključka od 27.1.2022. godine koji se odnose na preduzeća namjenske industrije, te zadužila ovo ministarstvo da zatraži dopunu dostavljenih planova i uspostavi sistem praćenja njihove realizacije, a sa ciljem postizanja efekata finansijske konsolidacije.

Federalno ministarstvo zaduženo je da zatraži od Binasa d.d. Bugojno, Zraka d.d. Sarajevo, Tehničkog remontnog zavoda d.d. Hadžići i BNT TMiH d.d. Novi Travnik da dopune dostavljeni plan tako da definišu mjere, njihove nosioce i vremenski okvir za provođenje.

Posebno se to odnosi na uspostavu efektivne funkcije upravljanja finansijama, ažuriranje evidencija društva o imovini i obavezama kako bi na fer i istinit način prikazivali stanje, ažuriranje i skidanje tereta sa imovine društva od tereta koji su posljedica neažurnih evidencija o dugovanjima prema zaposlenim, zatim na, uspostavu funkcije podrške / timova za kalkulaciju kako bi i ponude koje društvo formira, a i postojeći ugovori, bili usklađeni sa zahtjevima profitabilnosti ı efıkasnosti.

Trebaju pripremiti i finansijski plan u skladu s pravilima struke za period trajanja finansijske konsolidacije, na sveobuhvatan način, uz poseban pregled načina i dinamike izmirivanja obaveza, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

 

Biznis.ba / FENA